Mind the gap

El programa d’inversions de transferència tecnològica “Mind the Gap” impulsat per la Fundació Botín, dona suport al desenvolupament de productes i serveis que sorgeixen dels resultats dels laboratoris. L’IRB Barcelona ha rebut finançament per a dos projectes “Mind the Gap": “COLOSTAGE”, encapçalat pels Drs. Eduard Batlle i Elena Sancho, que pretén desenvolupar una prova diagnòstica per a pacients amb risc de metàstasi, i “NOSTRUM DRUG DISCOVERY”, una plataforma de disseny de fàrmacs encapçalada pel Dr. Modesto Orozco. Els projectes de l’IRB Barcelona, ​​dos dels tres escollits per la Fundació el 2012, rebran 500.000 euros cadascun, així com suport de gestió, coordinació i assessorament durant dos anys.

Image: