Omnia molecular

Omnia Molecular es dedicava al disseny i desenvolupament d’antiinfecciosos dirigits a infeccions difícils de tractar. Es van sintetitzar i optimitzar compostos de plom mitjançant una plataforma tecnològica pròpia i es van mostrar efectius en diversos assaigs biològics.
Va suspendre la seva activitat el 2016.

Image: