Segell TECNIO

El Departament d’Innovació és un agent TECNIO acreditat en la categoria de desenvolupadors i facilitadors de tecnologia.

El segell TECNIO és adjudicat per la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, i identifica els principals proveïdors tecnològics i facilitadors a Catalunya. Aquest segell dona suport als agents més qualificats implicats en la transferència de tecnologia; permet a les empreses accedir a R+D avançada per desenvolupar nous productes i serveis; eixampla l’abast dels projectes tecnològics trobant els socis tecnològics i proveïdors de tecnologia més adequats; i ajuda a augmentar la capacitat de competitivitat i d’innovació tecnològica.

Image: