PhD opportunities

INPhINIT 2019 “la Caixa” fellowship programme

Call open

Deadline for applications: "Incoming" (6 February), "Retaining" (27 February)

PREBIST Predoctoral Fellowship Programme

Call closed

Deadline for applications: 31 May 2018 end of the day (CET)

PhD4MD

A collaborative research training programme for medical doctors

Call closed

Deadline for applications: 21 March 2018

Testimonials

KEY Publications by our PhD students

Silva J, Aivio S, Knobel PA, Bailey LJ, Casali A, Vinaixa M, Garcia-Cao I, Coyaud É, Jourdain AA, Pérez-Ferreros P, Rojas AM, Antolin-Fontes A, Samino-Gené S, Raught B, González-Reyes A, Ribas de Pouplana L, Doherty AJ, Yanes O and Stracker TH.
Nat Cell Biol (2), 162 - 174 (2018)
Cánovas B, Igea A, Sartori AA, Gomis RR, Paull TT, Isoda M, Pérez-Montoyo H, Serra V, González-Suárez E, Stracker TH and Nebreda AR.
Cancer Cell (6), 1094 - 1110. (2018)
Maillo C, Martín J, Sebastián D, Hernández-Alvarez M, García-Rocha M, Reina O, Zorzano A, Fernandez M and Méndez R.
Nat Cell Biol (2), 94 - 105 (2017)
Cortina C, Turon G, Stork D, Hernando-Momblona X, Sevillano M, Aguilera M, Tosi S, Merlos-Suárez A, Stephan-Otto Attolini C, Sancho E and Batlle E.
EMBO Mol Med (), - (2017)
Testoni G, Duran J, García-Rocha M, Vilaplana F, Serrano AL, Sebastián D, López-Soldado I, Sullivan MA, Slebe F, Vilaseca M, Muñoz-Cánoves P and Guinovart JJ.
Cell Metab (1), 256 - 266.e4 (2017)

Further information

D’acord amb l’article 9 de la convocatoria dels ajuts FI-2019, RESOLUCIÓ EMC/2176/2018 d’1 de setembre, es publica la priorització dels ajuts FI 2019.

Alhora s’obre un periode d’al·legacions que finalitzarà el 10 de Desembre de 2018.

Contact

<p>Caminal</p>
Clara Caminal
Section Head of Academic & International Scientific Affairs Office
Tel: +34 93 40 34880