L’AECC finança amb més de 3 milions d'euros la investigació de l'IRB Barcelona

Scientific projects

L'Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha lliurat els seus Ajuts en Investigació 2021 en un acte celebrat a la seu de l'organització a Barcelona. Cinc laboratoris de l'IRB Barcelona han obtingut 1 o 2 ajuts en les categories de: Ideas Semilla, Proyectos Coordinados, Lab AECC o Investigador AECC.

Aquest any, per contribuir a l'avenç de la investigació oncològica centrada en el pacient i l'augment de les taxes de supervivència, l'AECC ha dotat 186 projectes amb prop de 20 milions d'euros.

 

Mecanismes de resistència a la quimioteràpia al càncer de mama triple negatiu - Proyectos Coordinados AECC, Dr. Ángel R. Nebreda (1,2 milions d’euros)

El càncer de mama és el segon amb més mortalitat en dones, se’n diagnostiquen a Espanya al voltant de 30.000 casos cada any. El tipus més agressiu és el conegut com a “triple negatiu”, i no té cap debilitat específica, per la qual cosa es tracta amb quimioteràpia general, habitualment taxans i antraciclines. Tot i això, hi ha pacients que no responen a aquests tractaments i acaben desenvolupant resistència i metàstasi, que és la principal causa de mort.

El Proyecto Coordinado AECC, que lidera el Dr. Ángel Nebreda, cap del laboratori de Senyalització i Cicle Cel·lular de l'IRB Barcelona, se centrarà a investigar els mecanismes de resistència a la quimioteràpia per trobar característiques que puguin predir la resposta de les pacients, així com identificar possibles dianes per potenciar l’efecte dels fàrmacs existents i definir noves estratègies terapèutiques.

El projecte tindrà una durada de 5 anys i es durà a terme en col·laboració amb el Dr. Juan Miguel Cejalvo (Instituto de Investigación Sanitaria, INCLIVA, de València), el Dr. Ignacio Varela (Universitat de Cantàbria) i el Dr. Fernando Calvo (Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, IBBTEC-CSIC).

 

La senescència tumoral com a objectiu terapèutic - Proyectos Coordinados AECC, Dr. Manuel Serrano (1,2 milions d’euros)

La senescència és un estat de les cèl·lules relacionat amb l'envelliment, en el qual per un procés de dany cel·lular o estrès, aquestes deixen de dividir-se però sense arribar a morir, romanent així a l'organisme. Els tractaments actuals contra el càncer generen gran quantitat de cèl·lules senescents dintre dels tumors. Se sap que aquestes cèl·lules senescents afavoreixen la supervivència i el creixement de cèl·lules tumorals resistents al tractament. Experiments de laboratori ja han demostrat que l'eliminació de les cèl·lules senescents dins del tumor reforça considerablement l'eficàcia de les teràpies contra el càncer.

El Proyecto Coordinado AECC que lidera el Dr. Manuel Serrano, cap del laboratori de Plasticitat Cel·lular i Malaltia de l'IRB Barcelona, se centrarà a desenvolupar tècniques no invasives per detectar senescència als tumors dels pacients i trobar nous fàrmacs o combinacions de fàrmacs que neutralitzin les cèl·lules senescents i d’aquesta manera millorar l'eficàcia de les teràpies actuals.

Aquest projecte, de 5 anys de durada, es desenvoluparà en consorci amb la Dra. María Abad, la Dra. Raquel Pérez-López i el Dr. Joaquín Mateo, tots tres de l'Institut de Recerca Oncològica Vall d'Hebron (VHIO).
 

Explotació dels mecanismes cel·lulars per innovar en el descobriment de fàrmacs i teràpies contra el càncer – Lab AECC, Dra. Cristina Mayor-Ruiz (300.000 euros)

Una cèl·lula humana conté milers de proteïnes diferents que tenen funcions crucials, bé com a acceleradors de reaccions químiques o com a responsables de la forma i estructura de les nostres cèl·lules. La célula regula los niveles de nuestras proteínas marcando aquellas no deseadas con una etiqueta, que consiste en la unión de otra pequeña proteína llamada “ubiquitina”. Con esta etiqueta, las proteínas son degradadas rápidamente en trituradores celulares llamados "proteasomas”.

El projecte Lab AECC que dirigeix la Dra. Cristina Mayor-Ruiz a l'IRB Barcelona explorarà com bloquejar aquesta via de degradació de proteïnes per atacar les cèl·lules canceroses i millorar d’aquesta manera la supervivència de pacients de càncer. En concret, en col·laboració amb el Dr. César Serrano de l'Institut de Recerca Oncològica Vall d'Hebron (VHIO), exploraran noves estratègies terapèutiques per a la leucèmia mieloide aguda (LMA) i el tumor de l'estroma gastrointestinal (TEG).

 

Eliminar les cèl·lules senescents que causa la senescència causada per la quimioteràpia – Investigador AECC, Dr. José Alberto López (100.000 euros)

El tractament per quimioteràpia provoca l'aparició de cèl·lules senescents en el tumor i també en els teixits sans, que sobreviuen durant molt de temps i contribueixen la reaparició del tumor després del tractament.

El projecte Investigador AECC, que desenvoluparà el Dr. José Alberto López al llarg de dos anys al laboratori de Plasticitat Cel·lular i Malaltia, que dirigeix el Dr. Manuel Serrano a l'IRB Barcelona, té per finalitat facilitar l'eliminació d'aquestes cèl·lules senescents per part del sistema immune. També explorarà maneres de detectar les cèl·lules senescents en els pacients.

 

El receptor d'hormones masculines i la seva implicació en el càncer de pròstata resistent a castració – Postdoctoral AECC, Dr. Borja Mateos (85.000 euros)

La reaparició del càncer de pròstata després del tractament és una conseqüència força comuna de les teràpies hormonals. La majoria d'aquestes teràpies estan dirigides al receptor d'andrògens (les hormones masculines) i les cèl·lules cancerígenes, mitjançant l'acumulació de mutacions, modifiquen l'estructura del receptor i eviten la unió dels fàrmacs inhibidors, adquirint d’aquesta manera resistència al tractament.

Amb l'ajut Postdoctoral AECC, el Dr. Borja Mateos, del laboratori de Biofísica Molecular de l'IRB Barcelona, que dirigeix el Dr. Xavier Salvatella, treballarà per produir noves molècules que bloquegin el receptor d'andrògens, unint-se a la regió flexible d'aquesta proteïna, una àrea per a la qual encara no hi ha fàrmacs que s'hi uneixin.

 

Molècules d’ARNt mutagèniques per al tractament del càncer de pàncrees – Ideas Semilla AECC, Dr. Lluís Ribas (20.000 euros)

El càncer de pàncrees és un dels més agressius, i la majoria dels pacients que el pateixen moren a causa daquesta malaltia, perquè els tumors es diagnostiquen massa tard, quan ja no són curables.

Amb el projecte Ideas Semilla AECC, el laboratori del Dr. Lluís Ribas de l'IRB Barcelona explorarà potenciar la teràpia vírica contra aquests tumors mitjantçant l’ús de virus modificats per a la infecció i eliminació de les cèl·lules. Per a aquest propòsit, es faran servir molècules de ARNt que provoquin mutacions en regions específiques de les cèl·lules canceroses. Aquest projecte tindrà una durada de dos anys i es durà a terme en el marc d’una col·laboració més àmplia amb l’Hospital Clínic (IDIBAPS) i l’Hospital Vall d‟Hebron (VHIO) de Barcelona.

 

Superar la resistència a la degradació dirigida de proteïnes a les teràpies contra el càncer – Ideas Semilla AECC, Dra. Cristina Mayor-Ruiz (20.000 euros)

Tot i el gran progrés en el descobriment de fàrmacs, més del 80% de les nostres proteïnes romanen inaccessibles per als fàrmacs tradicionals perquè no tenen cavitats accessibles a les quals es puguin unir. Els PROTACs representen un nou enfocament farmacològic, ja que utilitzen la maquinària de destrucció de proteïnes pròpia de la cèl·lula per induir la degradació de proteïnes rellevants en el tractament del càncer. La tecnologia PROTAC s'ha desenvolupat molt els darrers anys, però, en ser relativament nova, hi ha aspectes que encara no es coneixen en profunditat.

El projecte Ideas Semilla AECC que liderarà la Dra. Cristina Mayor-Ruiz investigarà els mecanismes de resistència al tractament per PROTACs, que ja s'han observat al laboratori, per anticipar-se a problemàtiques que poden sorgir ara que aquests fàrmacs comencen a ser utilitzats en pacients .

 

Gràcies!

Volem donar les gràcies a totes les persones que van contribuir als nostres èxits el 2021.
La metàstasi continua sent responsable del 90% de les morts
relacionades amb el càncer i el nostre compromís per acabar-hi és més fort que mai.

dona

subscriu-te