Reprenent les Conferències Barcelona Biomed

Equip i Talent
/Premis

L’IRB Barcelona i la Fundació BBVA han organitzat la Conferència Barcelona Biomed Cèl·lules Mare i Càncer amb la participació d’experts internacionals.

El paper de les cèl·lules mare del càncer constitueix una de les línies de recerca més rellevants al món en la lluita contra la malaltia.

La conferència internacional ha aportat noves dades sobre com vèncer la resistència a la quimioteràpia i prevenir les metàstasis.

La 36ª Conferència Barcelona Biomed organitzada per l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i la Fundació BBVA va reunir els dies 4 a 6 d’octubre alguns dels investigadors més rellevants de l’escena internacional en l’àmbit de les cèl·lules mare del càncer. La conferència internacional, en què van participar prop de 150 investigadors, té com a objectiu fer avançar el coneixement i obrir el debat sobre investigacions en curs, encara no publicades, relatives a conceptes clau com la plasticitat cel·lular, la resistència als tractaments amb quimioteràpia i l’ús dels organoides en futures teràpies contra el càncer.

La conferència, coordinada pel Dr. Eduard Batlle, investigador ICREA i cap del laboratori de Càncer Colorrectal a l’IRB Barcelona, comptarà amb la presència del Dr. Hans Clevers, investigador del Hubrecht Institute d’Utrecht (Països Baixos) i la Dra. Elaine Fuchs, de la Rockefeller University (EUA), tots tres considerats figures capdavanteres en el camp de les cèl·lules mare i el càncer.


Plasticitat, resistència i organoides a l’avantguarda de la recerca oncològica

Entre les preguntes que es van abordar a la Conferència Biomed destaquen de manera especial aquelles que tenen a veure amb la plasticitat cel·lular i el que es coneix com a heterogeneïtat dels tumors. “A un tumor hi conviuen diferents tipus de cèl·lules que, a més, es troben en diferents estats d’evolució”, explica el Dr. Batlle, coordinador de la trobada internacional. Modificar l’estat cel·lular pot ajudar a revertir o a controlar la malaltia, especialment les metàstasis. En aquest fenomen les cèl·lules mare juguen un paper determinant.

Una segona línia de recerca que va rebre una especial atenció és el coneixement dels mecanismes bàsics que indueixen que determinades poblacions cel·lulars d’un tumor resisteixin els fàrmacs disponibles contra el càncer. La resistència a la quimioteràpia pot derivar en futures recaigudes de la malaltia, recidives del tumor primari o fins i tot metàstasi en òrgans distants. Que aquest procés està mediat per les cèl·lules mare del càncer, que tenen un enorme  potencial de regeneració del teixit tumoral. “Ara tenim tecnologia basada en seqüenciar l’ARN de cada cèl·lula dins un tumor, la qual cosa ens permet investigar els diferents estats cel·lulars i programes que regulen la resistència a la teràpia i la metàstasi”, aclareix el Dr. Batlle. Aquestes noves tecnologies estan també ajudant-nos a entendre per què queden cèl·lules canceroses residuals, quin serà el seu comportament i cóm es podrien erradicar.

Un tercer aspecte fonamental en aquesta Biomed Conference va ser la utilització de nous models d’organoides, generats a partir de cèl·lules de pacients, per a l’estudi i tractament de diverses formes de càncer. Els organoides es formen a partir de cèl·lules mare adultes i adquireixen, en condicions de laboratori, funcionalitats molt similars a les de qualsevol òrgan o tumor, permetent estudiar la seva estructura tridimensional, la seva resposta a la teràpia i fins i tot la interacció de les  cèl·lules tumorals amb el sistema immunitari. Els organoides ja s’estan utilitzant per al desenvolupament de nous fàrmacs, per predir la resposta dels pacients de càncer a la quimioteràpia i per a la comprensió, a escala molecular, d’un nombre cada vegada més elevat de malalties genètiques.


Experts mundials a la frontera de la recerca en càncer

Entre els assistents a la Biomed Conference hi van haver experts internacionals, vinguts d’arreu del món per posar en comú i debatre les últimes tendències en la recerca contra el càncer. Entre ells, destaquen el Dr. Hans Clevers, reconegut internacionalment pel seu treball en càncer de colon i pioner en el desenvolupament d’organoides. El Dr. Clevers va ser el primer investigador europeu en guanyar el prestigiós premi  Breakthrough en ciències de la vida l’any 2013 dotat amb 3 milions de dòlars. I la Dra. Elaine Fuchs, investigadora de la Rockefeller University (EUA) i el Howard Hughes Medical Institute, un referent en l’estudi de les cèl·lules mare de la pell i el seu paper en l’origen del càncer.  La Dra. Fuchs va guanyar l’any 2020 el premi Gairdner, considerat un predictor del premi Nobel.

Les contribucions d'aquests dos científics ja formen part dels llibres de text en la matèria i han tingut una enorme influencia per entendre com regeneren els teixits i també el paper de les cèl·lules mare en el càncer. El Dr. Eduard Batlle és el cap del programa de ciència del càncer de l'IRB Barcelona i un dels principals experts mundials en la investigació del càncer de còlon metastàtic. Enguany ha rebut el Premi Rei Jaume I en Investigació Mèdica, considerat el guardó a l'activitat científica més important en l'àmbit nacional.

 

Gràcies!

Volem donar les gràcies a totes les persones que van contribuir als nostres èxits el 2021.
La metàstasi continua sent responsable del 90% de les morts
relacionades amb el càncer i el nostre compromís per acabar-hi és més fort que mai.

dona

subscriu-te