Dues Conferències Barcelona BioMed

Dues conferències Barcelona BioMed, coorganitzades per l'IRB Barcelona i la Fundació BBVA, van reunir més de 300 científics d'arreu del món per explorar nous desenvolupaments en els camps de l'envelliment i el càncer. Aquestes conferències ofereixen a investigadors i experts una excel·lent plataforma per intercanviar idees, fomentar col·laboracions i millorar la nostra comprensió d'aquestes malalties desafiants.

  • Dr. Raúl Méndez: Translational Control and Microenvironment in Cancer, 37a Barcelona BioMed Conference

La trobada va ser organitzada pel Dr. Raúl Méndez, investigador ICREA, i coorganitzada pel Dr. Alexandre David de l'Institut de Gènomique Fonctionelle (IGF, Montpeller, França), la Dra. Fàtima Gebauer del Centre de Regulació Genòmica (CRG, Barcelona) i el Dr. Georg Stoecklin de la Universitat de Heidelberg i la Zentrum für Molekulare Biologie der (ZMBH, Heidelberg, Alemanya). La jornada es va centrar en l'estudi de la regulació de processos que poden ser la clau d'un potencial enfocament terapèutic per al tractament del càncer i l'estudi de la relació entre les cèl·lules canceroses i el microambient tumoral.

La conferència també va comptar amb nombroses ponències de prometedors investigadors joves, que van aportar dinamisme i noves perspectives i al programa. Al voltant d'aquesta conferència es va crear el Traslacore European Consortium sobre traducció i càncer, que reuneix uns 80 grups d'investigació experts en aquest camp.


Per a més informació, vegeu:
https://www.irbbarcelona.org/ca/news/institucionals/control-traduccional-i-microentorn-al-cancer-la-37a-conferencia-barcelona 

 

  • Drs. Salvador Aznar-Benitah & Alejo Rodriguez-Fraticelli: La interacció entre càncer i envelliment a debat a Barcelona.

La 38a Conferència Barcelona BioMed tenia com a objectiu identificar punts en comú i avançar en el coneixement, integrant els camps de l'envelliment i la investigació del càncer. La conferència va comptar amb 21 experts reconeguts internacionalment que van presentar els seus últims avenços, entre ells el Dr. Salvador Aznar-Benitah, el Dr. Alejo Rodríguez-Fraticelli de l’IRB Barcelona i el Dr. John Dick, de la University Health Network de Toronto (Canadà).


Les ponències es van centrar en l'estudi de les cèl·lules sanguínies i les malalties, l'epigenètica, l'evolució clonal i la revolució de l'òmica, incloent tecnologies com la seqüenciació cel·lular individual, la genòmica quantitativa i l'anàlisi clonal. Per oferir punts de vista nous, l'esdeveniment va comptar amb sessions de pòsters i xerrades de joves investigadors.


El Dr. Aznar-Benitah va afirmar que la conferència els havia permès convidar els millors científics de la matèria i que era una oportunitat excepcional per intercanviar coneixements i idees. El Dr. Rodríguez-Fraticelli va expressar que la conferència havia estat un èxit, ja que havia proporcionat als assistents una nova perspectiva, una visió més àmplia del seu camp d'estudi i idees per a projectes de recerca innovadors.

Per a més informació, vegeu:https://www.irbbarcelona.org/ca/news/institucionals/la-confluencia-entre-el-cancer-i-lenvelliment-debat-barcelona

Gràcies!

Volem donar les gràcies a totes les persones i institucions que han fet del 2022 un any excepcional. Gràcies a les seves aportacions, la nostra ciència està donant lloc a importants avenços en biomedicina que tenen un impacte creixent en la vida de les persones. També volem donar les gràcies a totes les persones i organitzacions que s’han sumat al Repte Metàstasi.

Cada donació, cada esdeveniment, cada llegat, ens ajuda a acostar-nos un pas més al nostre objectiu de frenar la metàstasi.

dona