LUCIA project

Scientific projects

Investigadors dels sectors públic i privat de nou països europeus s'associen per a dur a terme el Projecte LUCIA (Understanding Lung Cancer-Related Risk Factors and their Impact), que té per objectiu la millora dels resultats del càncer de pulmó, proporcionant un coneixement profund dels factors de risc i facilitar-ne la prevenció i el diagnòstic precoç.

El projecte està dirigit a investigadors del laboratori de Ciència de Dades del Genoma, liderat per l'investigador ICREA Dr. Fran Supek, per realitzar anàlisis genòmiques. Treballaran en un factor de predicció de risc, és a dir, la puntuació de risc poligènic, a partir de les seqüències genòmiques obtingudes de mostres de sang. Els investigadors seqüenciaran i analitzaran els genomes de milers d'individus sans i de pacients amb càncer per crear algorismes predictius.

Amb un pressupost de 14 milions d'euros durant els propers quatre anys, 22 socis a tot Europa i sota el lideratge de l'Israel Institute of Technology (Technion), el projecte LUCIA té la intenció de desenvolupar una caixa d'eines per fomentar el diagnòstic precoç del càncer de pulmó a la població general.
La detecció del càncer de pulmó en fase inicial, l'etapa per a la qual hi ha més opcions de tractament disponibles, millora la gestió de la malaltia i redueix la càrrega sanitària.
 

Imatge
LUCIA

 

Més informació: https://www.irbbarcelona.org/ca/news/institucionals/lucia-un-ambicios-projecte-europeu-elucidar-la-genomica-i-epigenomica-del

Gràcies!

Volem donar les gràcies a totes les persones i institucions que han fet del 2022 un any excepcional. Gràcies a les seves aportacions, la nostra ciència està donant lloc a importants avenços en biomedicina que tenen un impacte creixent en la vida de les persones. També volem donar les gràcies a totes les persones i organitzacions que s’han sumat al Repte Metàstasi.

Cada donació, cada esdeveniment, cada llegat, ens ajuda a acostar-nos un pas més al nostre objectiu de frenar la metàstasi.

dona