Vés al contingut

Avís Legal

Responsable d’aquest lloc web

Domini: irbbarcelona.org
Titular: Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Domicili social: Baldiri Reixac 10-12, Barcelona 08028
Tel: + 34 93 4037111
Fax: + 34 93 4037114
E-mail: info@irbbarcelona.org
Dades registrals: Inscrita en el Registro de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 2245
C.I.F: G63971451

Enllaç a la nostra Privacy Policy
Enllaç a la nostra Cookies Policy

Condicions Generals d’Utilització

 

1. Limitacions d’ús

L’accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció ni cap registre. Els usuaris hauran d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) (d’ara endavant, «IRB Barcelona») o tercers.

L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició l’IRB Barcelona cap acció que causi mal o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment aquest web.

En cap cas l’IRB Barcelona serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

 

2. Limitació de responsabilitat

L’IRB Barcelona no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. L’IRB Barcelona es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d’aquest lloc web i les Condicions Generales d’Utilització.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, l’IRB Barcelona té el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de que procuri posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

D'aquesta forma, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

 

3. Propietat Intel·lectual - Copyright

La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen estan protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc web pertanyen a l’IRB Barcelona, excepte aquells que pertanyin a empreses amb les quals hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial..

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de l’IRB Barcelona, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret de cita.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega dels continguts d'aquest web per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que aquest pugui cedir aquests continguts a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit de l’IRB Barcelona. Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

 

4. Vincles o enllaços hipertextuals

Cap tercer podrà establir relació de «framing» (entramat) entre les seves pàgines web i el present lloc web. En relació amb els enllaços inclosos en el present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per l’IRB Barcelona, aquesta institució manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs, ni n’és responsable del contingut.

Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a títol de referències informatives, sense cap mena de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des d'aquests.

 

5. Altres condicions

Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i l’IRB Barcelona es regiran per la legislació espanyola.

La utilització del lloc web implica l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Utilització.