Vés al contingut

Condicions Generals de Contractació

TITULARITAT WEB

La web www.irbbarcelona.org i les webs d’e-commerce www.retometastasis.com/ecommerce, www.reptemetastasi.com/ecommerce i www.metastasischallenge.com/ecommerce són titularitat de Fundació Institut de Recerca Biomèdica (d'ara endavant, IRB Barcelona) amb domicili en Baldiri Reixac 10-12, Barcelona 08028 i NIF G63971451. IRB Barcelona està degudament inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2245. El correu electrònic del nostre Servei d'Atenció a l'Usuari és info@irbbarcelona.org on es podrà dirigir en qualsevol moment i li atendrem al més aviat possible.

 

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les Condicions Generals de Contractació descrites a continuació defineixen els drets i obligacions en el marc de la web de comerç electrònic i en les transaccions comercials entre IRB Barcelona i els usuaris de les webs www.retometastasis.com/ecommerce, www.reptemetastasi.com/ecommerce i www.metastasischallenge.com/ecommerce.

S'han de llegir detingudament les presents condicions abans de la utilització dels webs www.retometastasis.com/ecommerce, www.reptemetastasi.com/ecommerce i www.metastasischallenge.com/ecommerce. El fet de navegar per aquestes webs, així com l'ús dels serveis de comerç electrònic oferts, implica en tot moment l'acceptació de cadascuna de les condicions establertes.

 

INFORMACIÓ FACILITADA EN LA NOSTRA WEB 

Des de l’IRB Barcelona posem tot de la nostra part perquè els productes a la venda a la botiga online estiguin descrits de manera exacta i precisa. Tot i així, la informació visual (imatges) o escrita i dades incloses en la descripció de cada producte tenen una funció merament informativa i orientativa. Per això l’IRB Barcelona no es fa responsable de l'apreciació errònia de la informació dels productes. Ens reservem el dret de modificar les Condicions Generals de Contractació. Aquestes seran revisades i actualitzades periòdicament. En el cas que algun dels termes de les Condicions Generals de Contractació sigui declarat il·legal o no oposable per una decisió judicial, les altres disposicions mantindran la seva vigència.

 

OBJECTIU

L'objectiu de l’IRB Barcelona és promoure la recerca. Mitjançant l'adquisició de marxandatge de l’IRB Barcelona es col·labora amb la recerca que realitza l'institut, ja que els beneficis es destinaran íntegrament a això.

 

MESURES DE SEGURETAT

La pàgina web de l’IRB Barcelona està protegida amb sistemes de seguretat i compleix amb totes les mesures legals previstes per a la seguretat dels sistemes i de les dades que en ella s'emmagatzemen. 
L’IRB Barcelona no té accés a les dades confidencials referents als mitjans de pagament. Les dades personals que s'emmagatzemen estan protegides degudament mitjançant les corresponents mesures de seguretat. Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat.

 

CONDICIONS I PROCÉS DE LA REALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada l'usuari inicia el procés de compra, la plataforma li sol·licitarà que empleni les dades d'enviament a través d'un formulari. En el següent pas del procés de compra s'inclouran les despeses d'enviament en el desglossament dels productes seleccionats i se sol·licitarà a l'usuari que seleccioni un mètode de pagament (targeta, rebut domiciliat, transferència bancària, Paypal o Bizum).

La plataforma també ofereix a l'usuari la possibilitat de marcar la casella “Vull rebre la newsletter de l’IRB Barcelona per conèixer totes les novetats, esdeveniments i avenços científics”. Si l'usuari marca aquesta casella, se subscriurà a una newsletter o butlletí informatiu sobre les novetats de l’IRB Barcelona.

Una vegada finalitzat i confirmat el procés de compra, l'usuari rebrà un correu electrònic amb les dades d'enviament (adreça) i un desglossament dels productes comprats que inclou el preu, les despeses d'enviament i el mètode de pagament.

En realitzar les seves comandes mitjançant la pàgina web els usuaris han de garantir que posseeixen la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns oferts en aquesta pàgina web. Només les persones plenament capacitades (generalment a partir dels 18 anys) podran fer comandes en la web. 

En el moment en què l'usuari prem en el botó “Finalitzar compra”, està acceptant plenament i sense reserves la totalitat del contingut de les presents Condicions Generals de Contractació. L'usuari podrà imprimir una còpia d'aquestes.

En cas que l'usuari volgués fer algun canvi en la comanda una vegada finalitzat el procés de compra, haurà de contactar amb nosaltres al més aviat possible en info@irbbarcelona.org. Una vegada realitzat l'enviament, no es podran fer canvis ni cancel·lacions fins a la recepció d'aquest per part de l'usuari. En cas de no rebre la confirmació immediatament després de realitzar la compra, recomanem revisar la bústia de brossa del seu correu electrònic i/o esperar 2 hores. Si transcorregudes 2 hores no ha rebut cap notificació per part de l’IRB Barcelona, l'usuari haurà de posar-se en contacte amb nosaltres.

Generalment, el procés de manipulació i enviament dels paquets es realitza en 24 hores des que es rep l'ordre de compra. Les comandes rebudes en divendres s'enviaran a partir del següent dilluns.

Les dades arxivades per l’IRB Barcelona constitueixen la prova de totes les transaccions realitzades amb els usuaris.

 

DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

En cas que els productes seleccionats no estiguin disponibles quan ja s'hagi realitzat la comanda i abans de la fi del procés d'enviament d'aquest, l'usuari serà informat per correu electrònic o per telèfon. Moment en el qual l'usuari confirmarà si desitja un enviament parcial o l'anul·lació de la seva comanda.     
Si ja s'ha efectuat el càrrec en compte en el moment de donar la informació relativa a la no disponibilitat del producte, es procedirà al reemborsament de la totalitat de l'import de la comanda, o de la part que es correspongui amb el producte en qüestió, juntament amb les despeses d'enviament que corresponguin. El reemborsament es realitzarà en el compte bancari indicat per l'usuari a aquest efecte. S'informarà del procés a l'usuari per correu electrònic. En cap cas es generarà cap dret a favor de l'usuari (indemnitzacions, descomptes, etc.) per tal motiu.

 

PREUS DELS PRODUCTES

Els preus dels productes que s'ofereixen en les webs www.retometastasis.com/ecommerce, www.reptemetastasi.com/ecommerce i www.metastasischallenge.com/ecommerce s'indiquen amb tots els impostos. L’IRB Barcelona es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus. No obstant això, els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes. Els productes continuaran sent propietat de l’IRB Barcelona fins que tingui lloc el pagament íntegre del preu. L’IRB Barcelona es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda per motius previstos en la llei.

 

MITJANS DE PAGAMENT

El pagament de les compres s'efectua mitjançant targeta de pagament, rebut domiciliat, transferència bancària, Paypal o Bizum. L'usuari rebrà un correu electrònic en finalitzar la compra com a justificant del pagament del producte, i serà responsabilitat exclusiva de l'usuari guardar o imprimir aquest justificant si desitja conservar els detalls relatius a la seva transacció.

 

CONDICIONS DE LLIURAMENT DEL PRODUCTE

L’IRB Barcelona només realitza enviaments nacionals.

A) LLOC I MODALITAT DE LLIURAMENT

Els productes s'enviaran a través de l'empresa MRW a l'adreça d'enviament que l'usuari hagi indicat en el transcurs del procés de realització de la comanda. Amb la finalitat d'optimitzar el lliurament, agraïm a l'usuari que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurada dins de l'horari laboral habitual.    
    
B) TERMINI DE LLIURAMENT

El temps màxim estimat de trànsit en l'enviament és de 5 dies hàbils. Aquests terminis varien, així mateix, en funció del destí i no inclouen dies festius o caps de setmana. Si aquest retard és causat per força major, mentre el producte està en fase de logística, MRW informarà l'usuari d'aquesta circumstància i que, en aquest cas, els costos que es derivin d'una possible sol·licitud d'anul·lació correran al seu càrrec.

Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l'empresa de transports posa el producte a la disposició de l'usuari, procés que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per aquesta empresa de transports.     

C) QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL MOMENT DEL LLIURAMENT

Si en el moment del lliurament l'usuari no està en l'adreça indicada, MRW contactarà per telèfon amb l'usuari per concretar un segon lliurament o informar del punt de recollida de MRW més pròxim on podrà recollir el seu paquet. 
Correspon exclusivament al destinatari comprovar els enviaments a la seva arribada, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi necessàries. Pot fins i tot rebutjar el paquet si mostra signes d'haver estat obert o si mostra indicis clars de deterioració.    

D) EXTRAVIAMENT DE PAQUETS

Si, transcorregut el termini de lliurament després de l'enviament del paquet, l'usuari no té notícies de la seva comanda, haurà de posar-se en contacte amb l’IRB Barcelona indicant tal circumstància.

 

DESISTIMENT I DEVOLUCIÓ

En relació amb els productes comprats, l'usuari podrà retornar-los en el termini de 14 dies a partir de la data de recepció, sempre que els productes no s'hagin utilitzat. En el cas que l'usuari sol·liciti la devolució dels productes, l’IRB Barcelona no es farà càrrec en cap cas de les despeses derivades de l'enviament i altres. Abans de qualsevol devolució, l'usuari haurà d'indicar la seva intenció de retornar els productes contactant amb info@irbbarcelona.org. A continuació, es tramitarà la seva ordre de devolució i s'indicarà l'adreça on haurà de retornar el producte.

Aquest dret de devolució no procedirà en cap cas si els productes han estat objecte d'ús. Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a la seva revenda (sense danys). Tampoc s'acceptaran els paquets que no incloguin algun element que permeti identificar al remitent (n° de comanda, cognoms, nom, adreça). Una vegada que el paquet hagi estat rebut i s'hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el reemborsament dels imports corresponents als productes retornats.

 

GARANTIA DELS PRODUCTES

La garantia contractual oferta és la que estableix la legislació i té un període de vigència de fins a 2 anys des de l'adquisició del producte. La garantia no cobrirà els productes danyats durant el transport o per un ús inadequat. Les disposicions del present apartat no afectaran la garantia legal per a vicis ocults, quan el producte és venut a un consumidor o a un usuari no professional.

 

RENÚNCIA I NUL·LITAT

La renúncia de l’IRB Barcelona a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per l’IRB Barcelona del compliment estricte per l'usuari d'alguna de les seves obligacions no suposarà en cap cas, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les presents Condicions Generals de Contractació, ni exonerarà a l'usuari del compliment de les seves obligacions. La renúncia de l’IRB Barcelona a alguna de les presents Condicions Generals de Contractació o als drets o accions derivats d'un contracte únicament farà efecte si es formalitza i se li comunica a l'usuari per escrit. Si alguna de les presents Condicions Generals de Contractació fos declarada nul·la i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les condicions romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Per donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades (2016/679), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i altres normatives aplicables, exposem a continuació la informació bàsica sobre protecció de dades. 

    • Responsable del Tractament: Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).
    • Finalitat: Gestionar l'execució del contracte entre l'usuari i l'entitat.
    • Base jurídica: Execució de contracte (Article 6.1.b. 679/2016 RGPD).
    • Destinataris: Les seves dades no es comunicaran a tercers excepte per al compliment d'obligacions legals.
    • Drets: D'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament i d'oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic dataprotection@irbbarcelona.org.

 

RESPONSABILITATS I LEGISLACIÓ APLICABLE

Els continguts de les pàgines www.retometastasis.com/ecommerce, www.reptemetastasi.com/ecommerce i www.metastasischallenge.com/ecommerce tenen caràcter merament informatiu, de manera que l’IRB Barcelona no serà responsable dels danys derivats d'un ús inadequat dels productes comercialitzats.    

La responsabilitat de l’IRB Barcelona quedarà limitada, en qualsevol cas, a l'import de la comanda i no es veurà afectada per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la venda dels productes. L’IRB Barcelona no podrà ser considerat responsable per danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorregut pel mitjà que fos.     

L’IRB Barcelona no assumirà cap responsabilitat en cas d'esgotament de les existències o no disponibilitat del producte, de cas fortuït o força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions o altres causes no imputables a l’IRB Barcelona, incloent, a manera enunciativa, però no exhaustiva:

    • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives. 
    • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra. 
    • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural. 
    • Impossibilitat d'ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats. 
    • Impossibilitat d'utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions. 
    • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública. 


En aquests casos les obligacions quedaran suspeses durant el període en què persisteixi la causa de força major, disposant l’IRB Barcelona d'un termini addicional per complir-les igual al qual duri la causa de força major. L’IRB Barcelona posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que permeti complir amb les seves obligacions malgrat la causa de força major.

L’ IRB Barcelona aplica totes les mesures adequades per proporcionar una visualització fidel del producte en la seva pàgina web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin produir-se a causa de qüestions com la falta de resolució de la pantalla, problemes del navegador que s'utilitzi o altres d'índole similar.

L’IRB Barcelona actuarà amb la màxima diligència a l'efecte de posar a la disposició de l'empresa encarregada del transport del producte l'objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis derivats d'un mal funcionament del transport, especialment per causes com a vagues, retencions en carreteres, i en general qualssevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte. 

L’IRB Barcelona tampoc assumirà cap responsabilitat en cas de fallades tècniques que, per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Això inclou la falta de disponibilitat de la pàgina web per raons de manteniment o altres, que impedeixin disposar del servei.

L’IRB Barcelona no es farà responsable del mal ús i/o del desgast derivat de l'ús normal dels productes per l'usuari. 

En cas de litigi, l'usuari podrà dirigir-se, en primer lloc, a l’IRB Barcelona per arribar a una solució amistosa. Si no és possible, els tribunals del lloc de residència de l'usuari seran els únics competents, independentment del lloc de lliurament i els mètodes de pagament acceptats.     

Les presents Condicions Generals de Contractació s'executaran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola, legislació a la qual les parts se sotmeten expressament.