Vés al contingut

Política de privacitat

L’IRB Barcelona com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016.

L’IRB Barcelona només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra empresa.

A continuació, s'ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’IRB Barcelona a través del seu lloc web:

El responsable del tractament és:

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA (IRB BARCELONA)

NIF: : G-63971451

Domicili: C/ Baldiri Reixac, núm. 10 (Parc Científic de Barcelona), CP: 08028, Barcelona

Correu electrònic de contacte: info@irbbarcelona.org

Telèfon: 93 402 05 50 / 93 403 71 11

 

Les dades de contacte del nostre Delegat/a de Protecció de Dades són:

dataprotection@irbbarcelona.org

 

1. QUINA ÉS LA FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La finalitat de la recollida de dades és la següent:

- Atendre els dubtes o la informació que ens hagi requerit i gestionar les seves sol·licituds.

- Gestionar la seva participació i inscripció en esdeveniments organitzats per l'IRB Barcelona.

- Enviar-li comunicacions comercials (newletter) així com informació sobre novetats, esdeveniments, campanyes solidàries i avenços científics o altres qüestions del seu interès relacionades amb el IRB Barcelona.

- En el cas que hagi presentat una sol·licitud a alguna de les nostres ofertes laborals, tractarem les seves dades per gestionar la seva posició en el procés de selecció.

- Gestió i facturació de les donacions efectuades.

- Gestió dels esdeveniments organitzats per l’IRB Barcelona.

- Gestió de la botiga online.

- Gestió de la xarxa Alumni i del registre dins les àrees privades del web.

 

2. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT

La base legal que ens autoritza per al tractament de les seves dades personals és:

- El consentiment prestat per vostè en el moment en què es posa en contacte amb nosaltres per via telemàtica.

- El consentiment prestat per vostè i l’interès legítim per a l’enviament de comunicacions comercials.

- El consentiment prestat per vostè per als processos de selecció de les nostres ofertes laborals.

- L'execució d’un contracte i el consentiment prestat per vostè per gestionar les donacions efectuades.

- L’execució d’un contracte i el consentiment prestat per vostè per poder gestionar la seva participació a esdeveniments organitzats per l’IRB Barcelona.

- L’execució d’un contracte per a la compra a la nostra botiga online.

- El consentiment prestat per vostè per formar part de la Xarxa Alumni i del registre a les àrees privades de la web.

 

3. PROHIBICIÓ DE COMPARTIR LES DADES PERSONALS AMB TERCERS I CONSERVACIÓ D’AQUESTES DADES

L’IRB Barcelona no facilitarà les dades dels usuaris a tercers, excepte en el cas d’obligació legal.

L’informem que si consent a formar part de la Xarxa Alumni les seves dades de contacte podran ser visualitzades per altres membres de la mateixa xarxa.

Així mateix, l’informen que conservarem les seves dades personals mentre duri la finalitat per a la qual van ser recollides. Un cop finalitzat aquest període, les dades seran únicament conservades en el cas d’obligació legal o fins que Vostè ens indiqui la voluntat de ser baixa de les nostres bases de dades en el cas del Newsletter i Xarxa Alumni..

 

4. SOBRE ELS SEUS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT I LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT

El Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades. L’IRB Barcelona li ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, podrà fer ús dels seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Portabilitat i Limitació del tractament, mitjançant un missatge al correu electrònic de contacte habilitat a tal efecte: dataprotection@irbbarcelona.org o enviant-nos una sol·licitud per correu físic a c/ Baldiri Reixac, núm. 10 (Parc Científic de Barcelona), CP: 08028, Barcelona; adjuntant, en tots dos casos, còpia del passaport o del seu DNI (titular de les dades) i indicant en l’assumpte de manera expressa la petició que desitja realitzar: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat o limitació del tractament.

Li expliquem breument en què consisteix cadascun dels drets que pot exercir:

Accés

Pot obtenir confirmació de si s'estan tractant o no les seves dades de caràcter personal i, en tal cas, exercir el dret d'accés a aquestes i a qualsevol altra informació com, per exemple, les finalitats del tractament, la seva possible transferència a tercers, els drets que li assisteixen en relació a les seves dades o la informació sobre el seu origen

Rectificació

Pot modificar aquelles dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d'especificar en la sol·licitud quines dades desitja que es modifiquin

Oposició

Pot oposar-se al fet que es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com ara activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a finalitat l'adopció d'una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.

Portabilitat

Pot rebre les dades personals que prèviament ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i podrà transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Supressió o oblit

Podrà sol·licitar la supressió de les seves dades personals sense dilació indeguda quan concorri algun dels supòsits contemplats legalment, com per exemple, el tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o la recollida.

Limitació del tractament

Podrà obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals quan es compleixin determinades condicions previstes legalment, com per exemple, a causa de la impugnació de l'exactitud de les seves dades personals, o al seu tractament il·lícit.

 

Així mateix, li recordem que en cas que consideri que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.gencat.cat)

 

5. POLÍTICA EN XARXES SOCIALS

L’IRB Barcelona disposa d’un perfil corporatiu en les següents xarxes socials: Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter i Instagram. D’aquesta forma, en virtut del que disposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, l’entitat és «Responsable del tractament de les seves dades» amb motiu de l'existència d’aquests perfils en xarxes socials i el fet que ens segueixi i li puguem seguir. Això significa que, si decideix unir-se al nostre perfil corporatiu com a seguidor o fent un «like» o un «M’agrada» als nostres continguts o perfil, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les seves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, sempre sobre la base del Reglament abans esmentat.

D'altra banda, l'informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els projectes que realitzem o bé sobre temes que considerem siguin del seu interès. Usant les funcionalitats d'aquestes plataformes, és possible que rebi en el seu mur o en el seu perfil notícies amb aquesta mena d'informació.

Ara bé, també li fem saber que no existeix cap vincle entre l’IRB Barcelona i aquestes plataformes o xarxes socials, per la qual cosa acceptarà la seva política d'ús i condicions una vegada accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre, no sent responsable l’IRB Barcelona de l'ús o el tractament de les seves dades que es faci, tret de l'estricta relació i prestació de serveis indicats en la present política.

 

6. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TEXTOS LEGALS

Aquesta Política de Privadesa es complementa amb l'Avís legal, la Política de Galetes i les Condicions Generals de Contractació associats a aquesta pàgina web.