Cap a una millor simulació dels sistemes vius


El BSC i l’IRB Barcelona analitzen l’estat actual de la bioinformàtica en un congrés mundial

Uns 30 científics vinculats a la bioinformàtica se citen des de d’avui i fins dimecres a Barcelona per posar en comú les seves recerques i els resultats obtinguts, en el congrés internacional "Grans Reptes en Biologia Computacional". La conferència, que se celebra a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), ha estat inaugurada aquest matí pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet; el president de l’IEC, Salvador Giner; el director del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Mateo Valero, i el director de l’IRB Barcelona, Joan Guinovart.

L’objectiu d’aquest congrés internacional és presentar la bioinformàtica com un ampli escenari multidisciplinari, on eines de simulació microscòpica, mesoscòpica i macroscòpica s’usen per conèixer el comportament dels organismes vius.

Un altre dels objectius dels membres del comitè organitzador, liderats per Modesto Orozco, professor de la Universitat de Barcelona, investigador de l’IRB Barcelona i director de Ciències de la Vida del BSC, és dotar d’un espai comú als científics d’aquesta àrea per compartir els reptes en bioinformàtica i com donar-hi resposta a través de noves solucions de maquinari i programari.

Per a Modesto Orozco, "aquest congrés és una excel·lent oportunitat per reunir a investigadors de primera línea en bioinformàtica amb els experts en el desenvolupament futur de la supercomputació i els responsables dels projectes europeus més importants en aquest camp. Creiem que les conclusions de la reunió ens permetran enfocar amb major eficàcia els reptes plantejats en la simulació de sistemes vius."