Vés al contingut

Spin-offs

L'IRB Barcelona té com a objectiu estimular l'esperit emprenedor entre els investigadors, facilitant així la transferència de tecnologia i fomentant la creació de spin-offs. Des de la seva fundació, l'Institut ha generat 7 empreses spin-off, 6 de les quals estan actualment actives. En total les spin-offs han recaptat més de 65 milions d'euros.

Nuage Therapeutics es va fundar el 2021 amb l'objectiu d'impulsar la biologia química i la condensació biomolecular per desenvolupar fàrmacs…

Gate2Brain es va crear el 2020 com a resultat de la línia de recerca en pèptids per a creuar la barrera hematoencefàlica (BBB) i portar…

Ona Therapeutics es va crear el 2019 i està especialitzada en el descobriment i el desenvolupament de biològics terapèutics dirigits a cèl·lules…

Nostrum Biodiscovery és una empresa de biotecnologia fundada en 2015.

Inbiomotion és una empresa barcelonina dedicada a la medicina personalitzada que va néixer en 2011.

Accure Therapeutics es va crear en 2020 per a impulsar dues empreses existents en CNS.

Omnia Molecular es va llançar en 2006 i va suspendre la seva activitat en 2016.