100 joves estudiants preparats per experimentar el Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC)

L'IRB Barcelona acollirà a estudiants per a un projecte d'investigació sobre la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster).
L'IRB Barcelona acollirà a estudiants per a un projecte d'investigació sobre la mosca del vinagre (Drosophila melanogaster).
  • <p>IRB Barcelona will host students for a research project on the fruit fly (Drosophila melanogaster).</p>
  • <p>The fruit fly (Drosophila melanogaster), a means to model and study human disease.</p>

L'IRB Barcelona participa al campus d'estiu científic de dues setmanes (10-21 de juliol) amb el projecte "Drosophila melanogaster: un model per estudiar la malaltia humana".

La iniciativa està organitzada per la Fundació Catalunya-La Pedrera en col·laboració amb centres de recerca de primer nivell de tot Catalunya.

Avui comença la segona edició del Barcelona International Youth Science Challenge (BIYSC), destinat a estimular el talent científic de joves estudiants de tot el món. Aquest campus d'estiu internacional, que se celebra entre el 10 i el 21 de juliol, ofereix als 100 estudiants de secundària, amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys, l'oportunitat de treballar (en anglès) en petits grups, sobre diferents desafiaments científics i tecnològics. Aquests desafiaments són proposats per 10 centres de recerca internacionals amb seu a Catalunya, que participen en investigacions d'avantguarda, entre els quals s'inclou l'IRB Barcelona.

"Drosophila melanogaster: un model per estudiar la malaltia humana", el projecte de l'IRB Barcelona

L'IRB Barcelona acull a 10 estudiants de tot el món per treballar directament al laboratori amb la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. "El principal objectiu d'aquest projecte és introduir a D. melanogaster com un bon model per estudiar malalties humanes, que s'utilitza en la investigació biològica des de fa més d'un segle", explica Celia Santos, estudiant de doctorat al laboratori Desenvolupament i Control de Creixement. Celia coordina el projecte de l'IRB Barcelona, ​​juntament amb Lada Murcia, estudiant de doctorat del mateix laboratori, dirigit pel Professor d'Investigació ICREA i expert en biologia del desenvolupament Marco Milán.

 

Saber més amb el vídeo "Meet Our Scientists", "Our relative the fly" ("La nostra germana, la mosca"):

 

El projecte de l'Institut permetrà als participants utilitzar aquest model per estudiar els principals mecanismes subjacents a les malalties neurodegeneratives, mentre aprenen aspectes de la biologia, genètica, medicina i biomedicina.

Durant la seva estada a l'IRB Barcelona, ​​els estudiants imitaran el llarg procés des de la recerca bàsica fins a l'aplicació clínica del coneixement adquirit. "Aprendran a través de l'experiència. Una de les millors oportunitats que ofereix el BIYSC és que els estudiants poden estar en un laboratori i treballar en un projecte científic real. No és només un experiment a l'aula", destaca Lada Murcia.

A la recerca de gens implicats en malalties neurodegeneratives

En primer lloc, els estudiants aprendran sobre les diverses eines que els investigadors utilitzen per estudiar els gens putatius implicats en les malalties neurodegeneratives. Després, basant-se en la literatura publicada, formularan hipòtesis sobre els gens i processos involucrats. I finalment, es proposarà un model de treball i la recerca d'una forma de disminuir els fenotips d'aquests trastorns.

El projecte de l'IRB Barcelona també ofereix als participants la possibilitat de relacionar-se amb companys que comparteixen la mateixa passió, assistir a conferències científiques impartides per investigadors destacats i debatre amb ells els descobriments i avenços científics més rellevants a nivell internacional.

 
Sobre l’IRB Barcelona
Creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, l'IRB Barcelona és Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011. L’objectiu de l’IRB Barcelona és fer recerca d'excel·lència en biomedicina i millorar la qualitat de vida de les persones i, en paral·lel, potenciar la formació de talent, la transferència tecnològica i la comunicació social de la ciència. Els 25 laboratoris i set plataformes tecnològiques treballen per respondre a preguntes bàsiques en biologia i orientades a malalties com ara el càncer, la metàstasi, l’Alzheimer, la diabetis i malalties rares. És un centre internacional que acull al voltants de 400 treballadors de 32 nacionalitats. Està ubicat en el Parc Científic de Barcelona. L’IRB Barcelona forma part del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) i la xarxa de Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).