Biologia del desenvolupament: micro-rnas, esteroides i control de creixement


La revista Current Biology fa una revisió de l'article publicat per Laura Boulan, doctorant de l'IRB/"la Caixa" i Marco Milán, investigador ICREA i cap de grup, el passat 7 de maig a la mateixa revista. L'estudi revela el mecanisme que regula la producció d'hormones esteroides a Drosophila.

Enllaç a la revisió de Current Biology