Celia Santos va presentar el taller " Supercientíficas" a Lleó


El diari El Dia de León ha publicat un article sobre el taller que va realitzar Celia Santos, estudiant de doctorat de l'IRB Barcelona, dirigit a nens i nenes entre vuit i dotze anys. Els participants van poder interioritzar tècniques com la cromatografia (per separar pigments de fulles d'espinacs) i la difracció de Raigs X (per veure l'estructura en 3D de les molècules cristal·litzades).