Combatre la diabetis seria possible amb cèl·lules mare


Gaceta Médica publica un reportatge sobre l’estat actual de la investigació amb cèl·lules mare. Al text, destaquen el nou article de Jordi Casanova, líder del grup Development and morphogenesis in Drosophila a l’IRB Barcelona i professor del IBMB-CSIC, sobre les cèl·lules mare facultatives, publicat recentment a PLoS Genetics.