Descobreixen el mecanisme que reactiva una cèl·lula com a cèl·lula mare


L'estudi de Jordi Casanova amb primera autoria de l'investigador postdoctoral Nareg J.V. Djabrayan a l'IRB Barcelona, juntament amb investigadors del CSIC, ha estat repetida en els mitjans de comunicació.