Descobreixen un mecanisme que permet a les neurones formar noves extensions nervioses


Ampli ressò mediàtic del treball de Jens Lüders del Laboratori d'Organització Microtubular sobre un nou mecanisme amb el qual les neurones mantenen i regeneren els seus axons. L'estudi publicat a Nature Communications obre noves vies relacionades amb la biologia dels microtúbuls, d' interès per a la medicina regenerativa i per avançar en l'estudi de malalties on la xarxa de microtúbuls està malmesa, com a l'Alzheimer.

Enllaç a la notícia original

Enllaç a Investigación y Ciencia