Investigació, salt d'escala


La Vanguardia dedica un article a l’escenari de la recerca, el desenvolupament i la innovació a Catalunya, incloent-hi una referència al Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

BIST és una iniciativa científica de sis centres de recerca d'excel·lència de Catalunya, amb l'objectiu d’augmentar la seva col·laboració per tal de construir un projecte científic conjunt, en el qual s'inclou l'IRB Barcelona.