La fundación científica de l'AECC i l'IRB Barcelona firmen un conveni sobre un gran projecte de recerca en càncer

  • <p>Signatura conveni</p>

La Fundació Científica de l’Associació Espanyola  Contra el Càncer (AECC) i l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) han signat avui el conveni que formalitza el finançament per part de la Fundació AECC del projecte de recerca oncològica ”Estudi dels mecanismes moleculars de la metàstasis del càncer de mama a pulmó: funció i potencial terapèutic de gens supressors de metàstasis”. La signatura s’ha fet a les instal·lacions de l’IRB Barcelona en el Parc  Científic de Barcelona amb la participació de Joan Guinovart, director de l’IRB Barcelona,  Francisco González-Robatto, president de l’AECC i de la seva Fundació Científica, Isabel Oriol Diaz de Bustamante, vicepresidenta de l’AECC i de la seva Fundació Científica, i Roger Gomis, investigador de l’IRB Barcelona i coordinador del projecte.

El projecte, adjudicat per concurs públic, es desenvoluparà en tres anys i té una dotació de 300.000 euros. És l’ajuda més gran per projecte que dóna una entitat sense afany de lucre en el nostre país. L’objectiu d’aquestes convocatòries, que anualment s’atorguen a 4 projectes, és recolzar i fomentar la recerca d’excel·lència a Espanya.  

Segons Francisco González-Robatto, “una cop més, la Fundació Científica de l’AECC pretén recolzar i fomentar la recerca oncològica de qualitat en el nostre país amb l’objectiu de millorar el futur dels malalts de càncer””. Per la seva banda, Joan Guinovart, després d’agrair la implicació de la Fundació en la recerca científica i el recolzament a l’Institut, ha recordat la importància de la filantropia per al desenvolupament científic del país. “Per guanyar la batalla contra el càncer cal aconseguir la implicació de totes les esferes de la societat”.  

Contra les metàstasis de càncer de mama a pulmó

Projecte: Estudi dels mecanisms moleculars de la metàstasis del càncer de mama a pulmó: funció i potencial terapèutic de gens supressors de metàstasis.

Investigador Principal: Dr. Roger Gomis Cabré
Organisme: Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

Roger Gomis és Doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona i ha treballat en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nova York com a postdoc. El 2007, es va incorporar com investigador ICREA a l’IRB Barcelona.

Resum:

El projecte que presenta Roger Gomis tracta sobre l’estudi dels canvis que es donen en una cèl·lula durant el procés de metàstasis per a que aquesta sigui capaç de créixer i expandir-se en un teixit diferent del que prové. Estem acostumats a sentir que un tumor ha fet metàstasis, però perquè es compleixi el procés s’han de donar una sèrie de canvis força complexos. perquè les cèl·lules, normalment, només sobreviuen en l’entorn al qual pertanyen. En la majoria dels casos, el tumor creix i es presenta primàriament en el teixit del qual provenen les seves cèl·lules, i es requereixen canvis  addicionals (mutacions) per formar metàstasis.

Conèixer com es produeixen aquests canvis, què hi passa en una cèl·lula tumoral perquè sigui capaç de créixer en un entorn “hostil”, és fonamental per tractar aquest problema. A nivell internacional, s’està intentant cobrir aquest buit de coneixement des de dos angles. Per una banda, l’estudi de les cèl·lules mare tumorals, i per un altre la caracterització dels canvis moleculars que porten a la cèl·lula tumoral a ser capaç de desplaçar-se i  créixer en un ambient “hostil”.

Fundació Científica AECC

L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) manté com un dels seus objectius prioritaris l’ajuda a la recerca oncològica a Espanya, conscient de la importància que aquesta activitat té per un millor diagnòstic i tractament del càncer. Amb aquest propòsit neix la Fundació Científica de l’AECC el 25 d’octubre de 1971.

La Fundació Científica canalitza la demanda social de recerca del càncer, i ajuda a la consolidació de l’estructura científica d’Espanya. Actua com pont entre la comunitat científica i la societat general, i apropa els resultats de la recerca a tots, amb la finalitat de millorar el futur dels malalts de càncer.

L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC)

L’AECC es constitueix el 1953 com una entitat social privada, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, el principal propòsit de la qual és lluitar contra el càncer en totes les seves modalitats conegudes o que es coneguin en un futur. Per contribuir a la formació d’investigadors i fomentar la investigació oncològica, l’AECC va crear el 1971 la Fundació Científica, que canalitza i gestiona els recursos dedicats a aquests fins.

El treball de l’AECC es desenvolupa sota una filosofia de col·laboració i recolzament mutu  amb les autoritats sanitàries, les institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueixin un fi anàleg al de l’Associació. Tot això, sempre sota els principis d’independència, imparcialitat, transparència i objectivitat.

L’AECC té la seu central a Madrid i desenvolupa la seva activitat arreu d’Espanya a través de les 52 seus provincials, amb representació a més de 2.000 localitats i gràcies als més de 13.500 voluntaris actius.

Més informació a www.todocancer.org

Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)

L’IRB Barcelona és un centre de recerca independent i sense ànim de lucre dedicat a la ciència biomèdica, creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya. L’IRB Barcelona reuneix investigadors de prestigi dedicats a respondre

preguntes fonamentals de la biomedicina amb una marcada orientació a la resolució de problemes oncològics des de diferents aproximacions, i aplicar els resultats científics a qüestions concretes de la salut humana. L’IRB Barcelona compte a més a més amb un programa específic d’Oncologia, que estudia les metàstasis del càncer i el càncer de colon.

El Laboratori de Metàstasis (MetLab), liderat per Roger Gomis, identifica els gens associats a les metàstasis del càncer de mama a pulmó i a altres òrgans vitals amb la finalitat d’entendre els processos pels quals les cèl·lules llegeixen i transformen les senyals que determinen el seu comportament final (dividir-se, diferenciar-se, organitzar-se, moure’s o morir). El MetLab ha establert  col·laboracions internacionals amb el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, on Joan Massagué, director adjunt de l’IRB Barcelona, dirigeix el Programa de Biologia i Genètica del Càncer. Alhora, el laboratori manté col·laboracions amb centres d’investigació i hospitals locals i nacionals. Dr. Joan Guinovart.

Més informació a www.irbbarcelona.org

Per a més informació:

AECC
Ketchum/SEIS
Carolina Rodríguez-Solano/ Victorino Ballestero
carolina.rodriguezarrobaketchum.com
victorino.ballesterosarrobaketchum.com
Tel.: 91 788 32 00 Fax: 91 788 32 99

IRB Barcelona
Sonia Armengou, Oficina de Premsa
sonia.armengouarrobairbbarcelona.org
Tel.: 93 403 72 55