La proteïna NCAM2, decisiva en la formació d'estructures per a l'aprenentatge cognitiu com el còrtex cerebral i l'hipocamp.


Diversos mitjans s'han fet ressò de la investigació en la qual ha participat el Laboratori d'Organització Microtubular de l'IRB Barcelona, liderat per Jens Lüders. En aquest estudi s'identifica NCAM2 com una proteïna clau en la formació de l'hipocamp i del còrtex, estructures cerebrals fonamentals per a l'aprenentatge cognitiu. Segons els investigadors, aquesta proteïna és un factor essencial en la formació dels circuits neuronals del cervell, i el seu dèficit altera la seva funcionalitat en el sistema nerviós central.

Enllaç a: Europa press

Enllaç a: El Independiente

Enllaç a: Biotech Spain