L'aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats Maria de Maeztu (SOMMa) es proposa promoure la ciència d'excel·lència espanyola i salvaguardar la seva competitivitat

L'aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats Maria de Maeztu (SOMMa)
L'aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats Maria de Maeztu (SOMMa)

La creació de SOMMa permetrà als centres i unitats incrementar el seu impacte, fomentar la col·laboració i el treball en xarxa i enriquir tot el sistema de R + D.

SOMMa ha presentat un document que vol cridar l'atenció de la classe política per abordar alguns dels problemes administratius de manera urgent i duradora.

L'aliança de Centres Severo Ochoa i Unitats Maria de Maeztu (Somma) reuneix centres i unitats de recerca que compten amb distintitvos d'excel·lència Severo Ochoa i Maria de Maeztu a Espanya. Gràcies al suport de la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, aquests centres i unitats s'han aliat per promoure, reforçar i maximitzar a nivell nacional i internacional tant el valor de la ciència d'excel·lència produïda pels centres i les unitats, com el seu impacte econòmic i social.

Entre els objectius d'aquesta aliança es troben: incrementar la visibilitat nacional i internacional de la recerca a Espanya, així com el seu impacte científic, econòmic i social; promoure l'intercanvi de coneixement científic i de bones pràctiques entre tots els actors del sistema de R+D; establir un diàleg amb la societat i contribuir al foment de la cultura científica; i tenir veu en la política científica a Espanya i a Europa.

El conjunt de centres i unitats de SOMMa reuneix més de 7.000 empleats dedicats a la recerca, formen cada any a més de 500 doctors i reben ajuts per a projectes europeus per valor de 530 milions d'euros aproximadament, per a un període de 5 anys. Només el 2016, la recerca dels centres i unitats SOMMa s'ha publicat en més de 5.800 articles en les millors revistes científiques i ha donat lloc a 8 noves empreses spin-off, més de 100 sol·licituds de patents registrades i unes 350 col·laboracions i contractes amb empreses.

"Aquestes xifres demostren que el programa Severo Ochoa ha impulsat l'impacte, el lideratge científic internacional i la competitivitat d'aquests centres i unitats. Aquesta aliança serà molt positiva perquè permetrà que els millors centres treballin de forma conjunta i coordinats, el que contribuirà a expandir l'impacte", ha afirmat la secretària d'Estat de R+D+I, Carmen Vela.

Durant un acte organitzat el 12 de març a Madrid, es va presentar el document "Informe SOMMa: Accions necessàries per salvaguardar la competitivitat de la ciència" que pretén cridar l'atenció de la classe política per abordar aquestes problemàtiques de manera urgent i duradora.

En resum, els tres aspectes administratius que s'exposen en l'informe corresponen als criteris de deducció de l'IVA, contractació de personal i contractació pública per part dels centres i unitats de recerca.

En l'informe es proposa un acord transversal que compti amb el suport de tots els grups parlamentaris i es plantegen com a possibles solucions:

  • Considerar la recerca, i la recerca bàsica en particular, com a activitat econòmica, així com constatar que la investigació és una activitat d'interès general, les subvencions no han de repercutir IVA.
  • Adequar el règim de contractació pública dels centres de recerca i universitats a les seves necessitats, dins el marc de la normativa europea en contractació.
  • Flexibilitzar la taxa de reposició, en particular per al personal estructural, així com la incorporació dels contractes indefinits no fixos per cessament menor als 20 dies fixats i finançables amb fons competitius del Pla Estatal i que no comptin a l'efecte de taxa de reposició.

Més informació: http://www.somma.es/