L'investigador del BSC-IRB Barcelona Toni Gabaldón, vicepresident de la nova Acadèmia Jove d'Espanya


La nova institució representarà i donarà visibilitat als científics joves, preferentment de l'àmbit de les ciències experimentals

L'Acadèmia Jove d'Espanya s'ha constituït avui al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb l'objectiu de representar i donar visibilitat als científics joves, preferentment de l'àmbit de les ciències experimentals. Un dels membres fundadors i vicepresident d'aquesta nova institució científica és l'investigador ICREA Toni Gabaldón, que es va incorporar el passat mes d'abril amb doble afiliació al Barcelona Supercomputing Center- Centro Nacional de Supercomputación (BSC) i l'IRB Barcelona, on és líder del grup de Comparative Genomics.

El treball de Gabaldón se centra en la comprensió de les complexes relacions entre les seqüències del genoma i els fenotips i com aquestes dues característiques evolucionen dins i entre les espècies.

Gabaldón assegura que "a diferència d'altres Acadèmies Nacionals, l'Acadèmia Jove estarà constituïda per investigadors i investigadores de reconegut prestigi que estan en un període intermedi de les seves carreres investigadores, dins i fora de les nostres fronteres. L'objectiu és visibilitzar i dignificar la carrera investigadora , així com ajudar, des d'una mirada diferent, a afrontar els grans reptes globals des de la perspectiva del coneixement i la recerca ".

El perfil dels membres d'aquesta Acadèmia serà coincident amb la mitjana de 40 anys d'edat i de 12 anys a partir de la consecució del títol de Doctor, ja que s'entén per científic jove aquell que ha arribat a la maduresa i que està en les fases inicials de la seva carrera investigadora independent

L'Acadèmia actuarà com a nexe amb els joves científics que realitzen el seu treball a l'estranger, ja que part dels seus membres podran ser joves nacionals que investiguen fora del nostre país.

La resta de membres fundadors són els investigadors Javier García Martínez, president de la institució, Maite Martínez Aldaia, Jesús Martínez de la Font, Ignacio Colom Ruiz, Pedro Martínez Santos i Javier Martínez Moguerza. Els membres de l'Acadèmia Jove d'Espanya ho seran durant cinc anys per, d'aquesta manera, donar entrada a científics de generacions successives i assegurar la joventut dels seus acadèmics.

Objectius de la JAE

L'Acadèmia Jove d'Espanya té com a objectius, entre d'altres, donar visibilitat i representar als científics joves, participar en el desenvolupament de polítiques científiques i posicionar-se, emetent dictàmens i informes, en temes d'importància nacional i internacional relacionats amb la ciència. Busca promoure la ciència com a opció professional entre el jovent mitjançant la promoció de joves excepcionals de qualsevol país, i en particular d'Espanya, com a models a seguir; proposar polítiques encaminades a eliminar obstacles a la participació de dones, persones amb discapacitat i minories ètniques en les diferents branques del saber; i impulsar la cooperació intergeneracional amb les Reials Acadèmies de l'Institut d'Espanya.

Més informació aquí