Modesto Orozco obté un ERC Advanced Grant, l'ajut per projecte científic amb més prestigi d'Europa


El Consell Europeu de Recerca atorga els ERC Advanced Grant a un
nombre molt reduït d’investigadors sènior amb un finançament que
oscil·la entre els 2 i 3 milions d’euros per cinc anys.

El projecte multidisciplinar premiat dins la categoria de
Ciències Físiques i Enginyeries s’ubica en les especialitats de química
i biologia computacional, biologia estructural, biofísica i
bioinformàtica i tindrà aplicacions directes en diverses àrees de la
biomedicina com ara en la regulació d’expressió gènica i en els
mecanismes epigenètics.

El Consell Europeu de Recerca (ERC per les seves sigles en anglès) ha concedit al científic Modesto Orozco, investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), un ajut Advanced Grant dins la categoria de Ciències Físiques i Enginyeries, en la qual s’han presentat 917 sol·licituds de tot Europa. Habitualment, aquesta categoria se’n du el 45% del pressupost total de les Advanced Grant amb un finançament per projecte típicament en el rang de 2 a 3 milions d’euros per cinc anys. Des del 2007, l’ERC convoca aquests ajuts que volen donar suport a investigadors molt reconeguts internacionalment i que fan recerca de frontera a Europa. Es premien projectes amb un fort component de multidisciplinarietat i amb aplicacions innovadores en camps emergents.

Modesto Orozco, breu CV

El Dr. Modesto Orozco lidera el grup de Modelització Molecular i Bioinformàtica a l’IRB Barcelona, és catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona, director del departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center (BSC), director de Programa Conjunt en Biologia Computacional IRB Barcelona/BSC i director del node en Bioinformàtica Estructural de l’Institut Nacional de Bioinformàtica (INB).

El Dr. Orozco és un dels líders europeus en simulació de sistemes biològics i referent internacional en l’estudi teòric de sistemes macromoleculars, especialment dels àcids nucleics (DNA i RNA). Al llarg de la seva carrera, ha publicat més de 300 articles científics i ha desenvolupat un seguit de programes computacionals i algoritmes del quals se n’està beneficiant avui tota la comunitat científica internacional. Els seus articles tenen prop de 9.000 cites amb un índex d’impacte molt elevat, com ho mostra un Hirsch índex de 51, el que el situa com un dels quimics i biòlegs computacionals més visibles del món. El Dr. Orozco és editor i membre editorial de les publicacions científiques internacionals més prestigioses del seu camp de coneixement. També format i ha format part de panels d’avaluació a Espanya, Europa i als Estats Units i és consultor de diverses companyies farmacèutiques. El treball del Dr. Orozco ha estat reconegut amb diferents premis nacionals i internacionals i des de fa quatre anys la seva recerca rep finançament de la Fundació Marcelino Botín.

El projecte SimDNA

El títol complet del projecte del Dr. Orozco és “Simulació d’ADN en multiescala avançada”. SimDNA es divedeix en tres parts: desenvolupament de mètodes teòrics i algoritmes per simulació computacional a diferents escales de resolució, implementació de programes computacionals i validació experimental de les prediccions. L’objectiu és aportar informació sobre l’estructura i les propietats físiques dels àcids nucleics i com aquestes serveixen per explicar la seva funció. Amb SimDNA, es posaran a disposició de la comunitat internacional un seguit d’eines computacionals que permetran entendre el comportament dels àcids nucleics. L’aplicació més directe es troba en el camp de la regulació de l’expressió de gens i en l’epigenètica, és a dir, les eines desenvolupades a SimDNA permetran entendre en detall els mecanismes que controlen l’expressió dels gens.