Mosques “top model”


El Periódico publica una crònica sobre la feina que es fa amb Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, a l'IRB Barcelona. Aquest organisme és un dels models animals més estudiats i la base de moltes investigacions de l'institut. Els humans comparteixen un 70% del genoma amb aquestes mosques, el que permet per exemple estudiar els mecanismes bàsics de desenvolupament y analitzar tractaments per al càncer.

La periodista Ana Sánchez, durant la visita a les instal·lacions en el Parc Científic de Barcelona, va comptar amb el guiatge de Jordi Casanova, líder del grup Development and Morphogenesis in Drosophila, Marc Furriols, investigador associat, Lara Barri​o​, investigadora postdoctoral al laboratori de Marco Milán, i Ainoa Olza, al capdavant del servei d'injecció de Drosophila.