Noves vies pel tractament del càncer

Estructura del receptor EGFR. En morat apareix marcada la regió reconeguda per l'anticòs mAB806. Laura Orellana.
Estructura del receptor EGFR. En morat apareix marcada la regió reconeguda per l'anticòs mAB806. Laura Orellana.

ABC ha publicat un article sobre la investigació liderada per Modesto Orozco, cap del laboratori de Modelització Molecular i Bioinformàtica de l'IRB Barcelona, que ha permès comprendre el mecanisme d'acció de l'anticòs mAb806, un fàrmac utilitzat pel tractament de glioblastoma. L'estudi, publicat a la revista PNAS, posa les bases per estendre aquest tractament a més tipus de tumors i realitzar teràpies més específiques.

Enllaç a ABC