Prevenir la metàstasi des del diagnòstic del càncer de còlon


Diario Médico dedica un article a Eduard Batlle, investigador ICREA i líder del grup Colorectal Cancer Laboratory, arrel del Premi Fundació Lilly en Investigació Preclínica que va rebre el passat dimarts, per la seva recerca en càncer de còlon.

“A mesura que el càncer progressa, canvia el seu microentorn; hem vist que les cèl·lules tumorals es comuniquen amb les cèl·lules sanes per reclutar-les i instruir-les” explica Batlle a l’article. Ara, el seu objectiu és crear un test per identificar el risc de disseminació del tumor tenint en compte aquesta troballa.