Troben com Hedgehog regula a la cèl.lula embrionària

Casali
Casali

En què es convertirà una cèl·lula embrionària que encara no té una identitat marcada dependrà de la seva localització. I per conèixer la localització, la cèl·lula pren com a referència al morfogen Hedgehog. Correo Médico es fa ressò del treball realitzat per Andreu Casali, investigador de l'IRB Barcelona en el laboratori de Desenvolupament i morfogènesi a Drosophila, que explica com interactuen el morfogen i la cèl.lula embrionària en el desenvolupament de l'ala de la mosca de la fruita.