Un projecte d’innovació de l’IRB Barcelona guanya un ajut per desenvolupar-se cap al mercat

  • <p>Dr. Meritxell Teixidó</p>

S’estima que un de cada quatre de nosaltres requerirà un tractament a nivell cerebral al llarg de la nostra vida. Hi ha fàrmacs candidats per a la majoria de les patologies del cervell, però la barrera hematoencefàlica que el protegeix resulta un mur infranquejable per a la gran majoria d’ells i suposa un coll d’ampolla per a l’arribada al cervell del tractament que podria curar aquests pacients.

Al laboratori de pèptids i proteïnes de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), la Dra. Meritxell Teixidó encapçala una línia de recerca, que després de 10 anys,  ha aconseguit desenvolupar una tecnologia anomenada Gate2Brain (Una Porta al Cervell). Aquesta tecnologia ja patentada consisteix en tres famílies de pèptids llançadora amb la capacitat de travessar la barrera hematoencefàlica i fer-hi arribar molècules terapèutiques, que no poden creuar-la soles.

L’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i la Secretaria d’Univesitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat prop de 100.000 euros a aquest  projecte d’Innovació de l’IRB Barcelona dins de la darrera convocatòria “Ajuts d’Indústria del Coneixement” per a l'any 2018, cofinançada amb fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) de Catalunya 2014-2020.  

L'ajut va destinat a  avançar en el tractament de tumors cerebrals pediàtrics minoritaris emprant la tecnologia Gate2Brain.

L’objectiu del programa “Ajuts d’Indústria del Coneixement” és afavorir la creació i consolidació d’un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit basat en els resultats obtinguts en els centres de generació de coneixement. Aquest programa forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu.

 

Més informació: Programa Indústria del Coneixement