Un projecte per investigar les malalties inflamatòries

Macròfags són cèl·lules clau del sistema immunitari. S'encarreguen d'eliminar residus, patògens i agents estranys del nostre organisme. A la imatge, un macròfag (nucli en verd) ha fagocitat fragments de cèl·lules mortes (blau)(c)Maria Serra

Macròfags són cèl·lules clau del sistema immunitari. S'encarreguen d'eliminar residus, patògens i agents estranys del nostre organisme. A la imatge, un macròfag (nucli en verd) ha fagocitat fragments de cèl·lules mortes (blau)(c)Maria Serra


L’IRB Barcelona participa en una iniciativa de Genoma España que reuneix a 20 laboratoris.

La Fundació Pública Genoma España ha donat el seu vist-i-plau a un projecte de recerca dotat amb tres milions d’euros durant tres anys per estudiar els gens i proteïnes involucrats en el procés inflamatori i la resposta autoimmune. L’objectiu del projecte és identificar dianes terapèutiques que puguin ser útils per millorar el diagnòstic i tractament per a asma, lupus eritematós discoide, artritis reumatoide (AR) i psoriasi.

"El conjunt de les malalties inflamatòries afecta al 30% de la població espanyola, però les patologies com ara l’asma, lupus, artritis reumatoide i psoriasi no han rebut l’atenció que mereixen", explica José Luis Jorcano, director de Genoma España. També existeixen evidències que la inflamació està vinculada a l’esclerosi múltiple, accidents cardiovasculars, i fins i tot al desenvolupament del càncer o la diabetis.

La resposta inflamatòria està determinada en gran mesura per factores genètics, i implica canvis en l’expressió d’aproximadament el 20% de tots els gens en els teixits afectats. "Aquest fet demostra la rellevància d’identificar els gens i proteïnes que participen en l’inici de la resposta inflamatòria així com comprendre el seu funcionament", indica Antonio Celada, investigador de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) implicat en el projecte.

Recerca multidisciplinar

L’equip d’Antonio Celada forma part d’un grup de 20 laboratoris multidisciplinaris de recerca bàsica, clínica i empresa, integrats en el projecte comú MEICA (Mecanismes cel·lulars i moleculars en malalties inflamatòries cròniques i autoimmunes).

El treball de Celada se centra en els macròfags, cèl·lules que es produeixen en la medul·la òssia i es distribueixen per tots els òrgans; la seva funció és vital pel sistema immunitari. En els processos inflamatoris, els macròfags actuen en dues fases, promovent-la quan fagociten i destrueixen l’agent promotor, i desactivant-la en el moment de la reconstrucció i cicatrització. Un desequilibri en una de les dues fases pot conduir a malaltia. L’equip investigarà sobre els mecanismes responsables de la conducta dels macròfags i contribuirà a detectar noves dianes terapèutiques per buscar tractaments més efectius.

El projecte MEICA està cofinançat pel sector públic, representat per Genoma España i la Comunitat Autònoma de Madrid, i pel sector privat, representat per una gran empresa del sector i dues empreses biotecnològiques. A través d’aquesta col·laboració s’aconsegueix una major implicació del sector privat en el camp de la R+D+i, que comparteix riscos i resultats, i facilita la transferència tecnològica, que aconsegueix traslladar els resultats d‘un laboratori al mercat i, per tant, al ciutadà.