Vés al contingut

Joves Científics

L’IRB Barcelona és un institut multidisciplinari brillant on els científics aborden de manera col·laborativa problemes biomèdics urgents i que suposen un repte, per tal de proporcionar solucions innovadores a necessitats mèdiques no satisfetes.

Uneix-te a l’IRB Barcelona i fes la teva recerca en un dels seus 27 laboratoris d’última generació que aborden temes d’avantguarda en càncer/metàstasi, envelliment i reprogramació cel·lular, metabolisme, diferenciació cel·lular o genòmica, entre d’altres.
Als investigadors, en qualsevol nivell de la seva carrera, se’ls oferirà una formació personalitzada i àmplies oportunitats de desenvolupament professional.

Imatge

Programa Universitari

Un programa de formació per a futures generacions d’investigadors

Els programes de beques universitàries de l’IRB Barcelona s’adrecen a estudiants de grau i màster amb fortes capacitats i interès en els camps de la biologia, la biomedicina, la química, la física, la farmàcia, la biologia estructural, les ciències computacionals o altres àrees relacionades.

Els becaris tenen l’oportunitat de participar en activitats institucionals internes. A més, reben formació complementària en desenvolupament professional mitjançant la sèrie de cursos interns o ad-hoc organitzats.

Contacte

Imatge
Academic Officer
Tel.+34 93 40 31120
Imatge
Leyre Caracuel
Section Head of Academic Office
Tel.+34 93 40 20528

Oportunitats programa universitari

Call open
Undergraduates
Call closed
Call closed
Undergraduates
Call closed
Call closed
Undergraduates

Programa Predoctoral

Una base sòlida per a una carrera reeixida en biomedicina

Oportunitats programa predoctoral

Call closed
Predoctoral programme

La formació és una forma de vida a l’IRB Barcelona. En unir-se a l’Institut, els joves científics s’introdueixen en un món d’oportunitats en què poden investigar i formar-se en un entorn internacional i multidisciplinari únic. Els estudiants de doctorat reben una tutela estreta, tenen accés a una àmplia varietat d’activitats i serveis científics i poden aprofitar una extensa xarxa de contactes acadèmics i industrials. El nostre objectiu és estimular els joves talents per dur a terme projectes creatius d’excel·lència i convertir-se en futurs líders en el món acadèmic o industrial.

Prop de 100 estudiants (gairebé la meitat de nacionalitats no espanyoles) treballen actualment en la realització de les seves tesis doctorals a l’IRB Barcelona.

Els estudiants treballen en un projecte de recerca que s’escull de mutu acord amb el seu respectiu líder de grup. A més, la participació en totes les activitats del dia a dia dels seus laboratoris els permet aprendre diverses habilitats i tècniques.

A banda de les convocatòries predoctorals internes de l'IRB Barcelona, els estudiants de doctorat que s'incorporen a l'Institut també poden presentar-se a convocatòries competitives externes que concedeixin beques de doctorat. Els exemples més freqüents a l'Institut són les beques predoctorals del Ministeri d'Economia i Competitivitat i del Ministeri d'Educació i Cultura, entre altres. Els estudiants de doctorat que s'incorporen a l'IRB Barcelona han de complir amb les normes d'admissió de l'Institut.

Tots els doctorands (per a qualsevol beca o contracte no institucional) són entrevistats de manera individual (és a dir, no competitiva) per un comitè de selecció que redacta un informe per ajudar a l'IRB Barcelona a reclutar als millors candidats i garantir els estàndards de qualitat.

A banda de la supervisió diària per part dels directors de tesi, un comitè assessor de tesi realitza un seguiment dels estudis de l'alumne durant tot el seu doctorat. Aquest comitè està format per tres membres, dels quals almenys un és un cap de grup o investigador associat de l'IRB Barcelona, i un altre, un assessor extern. Al final de cada any, els alumnes elaboren un informe sobre el seu treball i el discuteixen amb el seu comitè assessor de tesi. En finalitzar el seu treball pràctic, els alumnes han d'escriure la seva tesi i defensar-la amb èxit a la universitat on estiguin matriculats.

L'IRB Barcelona no és una universitat i no pot concedir títols de doctorat. Per tant, els candidats seleccionats hauran de matricular-se en una universitat de la seva elecció per a obtenir el títol de doctor.

Les universitats locals són: Universitat de BarcelonaUniversitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Politècnica de CatalunyaUniversitat Pompeu Fabra.

Alhora que completen les assignatures dels seus cursos en una universitat de la seva elecció, els alumnes realitzen simultàniament la seva formació pràctica i treballen per a la seva tesi en un laboratori de recerca de l'IRB Barcelona. En general, els alumnes passen fins a quatre anys a l'IRB Barcelona, després dels quals finalitzen i defensen la seva tesi.

El títol de doctor l'atorga la universitat en la qual estiguin matriculats.

A més del treball de laboratori, els doctorands del IRB Barcelona participen en diferents activitats.

 • Recés d'estudiants de doctorat. Esdeveniment de dos dies de durada que s'organitza cada dos anys per celebrar l'activitat investigadora dels alumnes de doctorat de l'IRB Barcelona. Les activitats inclouen xerrades de doctorands actuals i antics, sessions de pòsters i moltes oportunitats d'intercanvi.
 • Simposi d'estudiants de doctorat. El simposi d'estudiants de doctorat és un esdeveniment organitzat bianualment pels alumnes de doctorat de l'IRB Barcelona i en el qual els joves científics tenen l'oportunitat de participar en tots els aspectes de disseny i gestió d'un esdeveniment científic complex. Els esdeveniments s'han celebrat els anys 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 i 2019. Aquesta última edició va tenir lloc entre el 13 i el 15 de novembre a Nijmegen, Holanda (simposi ENABLE). En aquests simposis, guanyadors del premi Nobel i els millors científics es reuneixen i discuteixen amb els investigadors més joves sobre temes d'avantguarda i interdisciplinaris en un ambient relaxat i informal.
 • Estades breus. S'anima els estudiants a realitzar almenys una estada a l'estranger durant la seva formació. L'estada pot estar subvencionada per beques de mobilitat o fons interns. Alguns exemples de centres amfitrions són el Massachusetts Institute of Technology-MIT (EUA) i el Weizmann Institute of Science (Israel); universitats com la Universitat de Harvard i l'ETH Zurich (Suïssa); i hospitals com l'MD Anderson Cancer Center (EUA), entre molts altres. L'IRB Barcelona també està preparat i desitjós de rebre visitants d'instituts de tot el món. Cada any acull més de 50 investigadors visitants, incloent-hi estudiants de doctorat.
 • Formació complementària i cursos. L'IRB Barcelona promou una sèrie d'activitats orientades a la formació complementària amb la finalitat de reforçar el conjunt d'habilitats dels estudiants predoctorals, com els tallers sobre "Com millorar l'escriptura científica", els seminaris d'"Innovació i transferència de tecnologia" o el taller de "Comunicació científica en anglès".
 • Seminaris Barcelona BioMed. Destacats científics internacionals són convidats per presentar i discutir els seus resultats i idees en una sèrie de seminaris setmanals. Aquestes sessions permeten als estudiants de doctorat conèixer els darrers avenços en les ciències de la vida i els donen l'oportunitat d'establir un contacte directe amb els ponents dels seminaris. També s'encoratja els doctorands a convidar a ponents de la seva pròpia elecció.
 • Clubs de revistes. Investigadors de tots els nivells debaten sobre publicacions científiques recents en diversos clubs de revistes..
 • Activitats de comunicació. Els estudiants de doctorat també practiquen les seves habilitats comunicatives amb presentacions periòdiques, tallers i assistència a esdeveniments educatius i amb participació del públic.
 • Activitats socials. Els doctorands de l'IRB Barcelona també participen en activitats d'interacció social, com les sessions "cool-off" mensuals, en les quals la comunitat estudiantil es reuneix de manera informal per a gaudir d'un aperitiu i xerrar a la terrassa de l'Institut.
 • Recessos de grup y de programa. Els científics de l'IRB Barcelona participen regularment en recessos, tant a nivell de grup com de programa. Aquestes activitats, que se celebren en ubicacions amb atractiu paisatgístic fora de les instal·lacions, ofereixen l'oportunitat de mantenir un intens debat científic i una interacció social, i tenen com a objectiu fomentar la col·laboració entre grups i programes.

El Consell d'Alumnes de Doctorat de l'IRB Barcelona s'encarrega d'organitzar les activitats dirigides als estudiants, com les sessions "cool-off", així com de la comunicació entre la comunitat estudiantil i la direcció de l'Institut. El Consell es va fundar el 2008 i consta de nou membres que es reuneixen mensualment per parlar de temes d'actualitat i esdeveniments futurs. Per a contactar amb ells, pots escriure a l'adreça de correu electrònic student_council@irbbarcelona.org

Organitzem activitats específiques per als estudiants de doctorat durant el seu primer any a l'Institut.

 • Curs d'iniciació. Aquest curs, impartit a principis de setembre, presenta les unitats i plataformes de l'IRB Barcelona i el PCB, i proporciona informació que pot ser d'utilitat durant el període de formació del doctorand a l'Institut, així com informació sobre Barcelona.
 • Rotacions de laboratori durant el primer semestre del primer any acadèmic. Les rotacions ofereixen als estudiants l'oportunitat d'experimentar diferents entorns de laboratori i enfocaments experimentals, així com de conèixer membres de laboratoris d'altres grups, fomentant així possibles col·laboracions futures.
 • Programa Passes. El programa Passes funciona emparellant un estudiant de doctorat nou amb un estudiant de doctorat voluntari, anomenat "guia", que porta un any o més temps a l'IRB Barcelona.

Les activitats de doctorat a l'IRB Barcelona estan sota la direcció del Comitè Assessor de Doctorat, compost pels caps de grup de cada programa de recerca i pel President de Formació de Postgrau. Aquest òrgan s'encarrega de donar forma a les iniciatives de formació de doctorat i identificar i implementar els objectius futurs. El Comitè Assessor de Doctorat i el departament de Recursos Humans i Assumptes Acadèmics supervisen i fan costat a la comunitat d'estudiants de doctorat..

Des del punt de vista administratiu, el departament de Recursos Humans i Assumptes Acadèmics de l'IRB Barcelona s'encarrega d'aplicar les directrius donades pel Comitè i el President. A més, des de l'Oficina Acadèmica s'ofereix suport als estudiants en altres aspectes relacionats amb qüestions acadèmiques, com ara les matrícules universitàries i el seguiment dels informes anuals de les beques, entre altres activitats.

El President, que depèn directament del director de l'Institut, és el responsable de gestionar els assumptes relacionats amb la formació dels alumnes predoctorals. El director és el supervisor i responsable últim d'aquests assumptes.

L'actual President és en Roger Gomis.

El President de Formació de Postgrau exerceix de:

 1. President del Comitè Assessor de Doctorat.
 2. Enllaç entre la direcció l'IRB Barcelona, les juntes institucionals i la comunitat predoctoral.
 3. Assessor –en col·laboració amb l'Oficina d'Assumptes Científics, Acadèmics i Internacionals– que ajuda i orienta els doctorands en totes les qüestions i preocupacions que els afecten.

L'anglès és la llengua de treball a l'IRB Barcelona. Algunes universitats imparteixen les classes del pla d'estudis científics en anglès, mentre que altres universitats locals donen les classes en català i/o espanyol i, algunes, en anglès. Per tant, l'IRB Barcelona ofereix a tots els seus membres l'oportunitat d'assistir a classes d'anglès i espanyol per a millorar el seu nivell d'idioma.

D’acord amb l’article 12 de les bases reguladores dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI 2024) RESOLUCIÓ REU/3056/2023 de 5 de setembre, es publica la priorització dels ajuts Joan Oró FI-2024.

Alhora s’obre un període d’al·legacions que finalitzarà el 3 de gener de 2024. 
 

Contacte

Imatge
Academic Officer
Tel.+34 93 40 31120
Imatge
Leyre Caracuel
Section Head of Academic Office
Tel.+34 93 40 20528

Programa Postdoctoral

Suport i oportunitats per a postdoctorats en una etapa crítica de la seva carrera

Els becaris postdoctorals que s’uneixen a l’IRB Barcelona tenen accés a les oportunitats de formació avançada en recerca i desenvolupament professional de l’Institut, tot en un competitiu entorn internacional.

Conscient que els postdoctorats es troben en una etapa crítica de la seva carrera professional, l’IRB Barcelona vol proporcionar-los el suport científic, tècnic i administratiu que necessiten per excel·lir. Els postdoctorats solen unir-se a l’IRB Barcelona amb una beca externa obtinguda a través d’agències nacionals i internacionals.

Un enfocament cap a la interdisciplinarietat

Periòdicament s’ofereixen cursos i tallers sobre temes d’interès especial per als postdoctorats. Aquests inclouen administració de laboratoris, comunicació i ciències i redacció de subvencions, entre d’altres. Els postdoctorats també poden aprofitar les nombroses conferències, seminaris i altres esdeveniments de la sèrie Barcelona BioMed.

Igual que la comunitat d’estudiants de doctorat, els postdoctorats tenen un interès actiu per promoure activitats de cohesió entre els seus companys. En aquest sentit, el Consell Postdoctoral organitza esdeveniments i activitats científiques i socials i fa de contacte amb l’administració de l’IRB Barcelona.

Poseu-vos en contacte amb el Consell Postdoctoral si voleu obtenir més informació sobre la vida dels postdoctorats a l’Institut.

Un exemple de les nombroses activitats postdoctorals és el Postdoc Day anual, que reuneix científics de tots els programes de recerca per mostrar els seus últims resultats i explorar possibilitats de col·laboració.

Contacte

Imatge
Leyre Caracuel
Section Head of Academic Office
Tel.+34 93 40 20528

Oportunitats programa postdoctoral