BIST i UPF posen en marxa el primer Màster de Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals


Únic de les seves característiques a l’Estat, ofereix formació pràctica en recerca experimental en centres d’alt nivell de diverses disciplines científiques, entre els quals l'IRB Barcelona.

Avui dimarts 12 de setembre, amb un acte formal de benvinguda als primers14 alumnes seleccionats, es posa en marxa el Màster de Recerca Multidisciplinària en Ciències Experimentals, un programa acadèmic conjunt del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (DCEXS-UPF) i del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST -CRG, IBEC, ICFO, ICIQ, ICN2, IFAE, IRB Barcelona).

Orientat a dotar els estudiants amb les competències que garanteixin la seva incorporació a la carrera investigadora en un entorn cada dia més complex i competitiu, aquest màster, d’un any, és el primer de les seves característiques que es posa en marxa a l’Estat espanyol.

El singularitza el pes de la pràctica investigadora en el conjunt de la formació (40 dels 60 crèdits del màster) i el seu caràcter multidisciplinari, que s’evidencia especialment—però no només—en la participació de cada estudiant durant el curs en dos projectes de recerca de disciplines diferents (en els quals treballaran, respectivament, 6 mesos i 10 setmanes), i que es duran a terme en dos centres de recerca diferents.

Estudiants i projectes de l'IRB Barcelona

Les dues estudiants que s'uneixen a la comunitat científica de l'IRB Barcelona són:

Anna Bartomeu (Viladecans, Barcelona, ​​1995) s'incorpora al Laboratori de Control Translacional de Cicle Cel·lular i Diferenciació, dirigit pel professor d'Investigació ICREA, Raúl Méndez. Participarà en el projecte "Gene expression (re)programming by the CPEB-family of RNA binding proteins". Anna és llicenciada en Ciències Biomèdiques per la Universitat de Barcelona.

Inés Marín (b. Sevilla, 1995) va estudiar biomedicina a la Universitat de Sevilla. S'incorporarà al Laboratori de Cèl·lules Mare i Càncer, que està dirigit pel professor d'Investigació ICREA Salvador Aznar-Benitah, i participarà en el projecte "Impact of diet on stem cell homeostasis and transformation".

Aquestes dues estudiants s'incorporaran a l'IRB Barcelona per formar-se en metodologia experimental. A més, rebran formació sobre temes transversals, com estadística i microscòpia, investigació responsable i comunicació científica. També tindran l'oportunitat de participar en seminaris i tallers sobre tècniques avançades de recerca impartides per destacats investigadors i especialistes locals i internacionals.

Accés a la nota de premsa en català aquí (font: BIST)