Cap a la pròxima generació de pèptids llançadora per arribar al cervell

Els pèptids llançadora són molècules que tenen la capacitat de transportar fàrmacs a través de la barrera hematoencefàlica i per tant tractar malalties que afecten el sistema nerviós central
Els pèptids llançadora són molècules que tenen la capacitat de transportar fàrmacs a través de la barrera hematoencefàlica i per tant tractar malalties que afecten el sistema nerviós central

Investigadors de l’IRB Barcelona publiquen un article de revisió sobre el camp emergent dels transportadors de medicaments hàbils per accedir més eficientment al cervell.

L’IRB Barcelona és un dels pocs centres al món que té una línia específica en aquesta àrea de recerca en el triangle entre la química, la farmàcia i la biomedicina.

L’article és portada de la revista Chemical Society Reviews

Els científics de l’IRB Barcelona, Benjamí Oller, Macarena Sánchez,  Ernest Giralt i Meritxell Teixidó, del Laboratori de Pèptids i Proteïnes del programa de Química i Farmacologia Molecular, signen una revisió sobre l’emergent camp de recerca dels pèptids llançadora per creuar la barrera del cervell amb capacitat d’arrossegar fàrmacs per tractar malalties del sistema nerviós central. L’article serà portada el proper setembre de la revista Chemical Society Reviews, amb un factor d’impacte 34.

El Laboratori de Pèptids i Proteïnes que lidera Ernest Giralt a l’IRB Barcelona, va iniciar fa una dècada la línia de recerca, de la que la Dra. Meritxell Teixidó és responsable, en el camp de pèptids llançadora per superar la barrera hematoencefàlica. És un dels pocs laboratoris del món amb experts en aquesta àrea de coneixement que beu de la química, la farmàcia i la biomedicina. En aquest període, els investigadors de l’IRB Barcelona han contribuït al desenvolupament del camp amb 15 d’articles científics i 4 patents i s’han consolidat com un dels grups de referència a nivell internacional.

Objectiu: cervell

L’article recorda que l’administració de medicaments al cervell és un dels principals reptes d’avui en el desenvolupament de fàrmacs donat l’elevat nombre de pacients que pateixen malalties neurològiques i la poca eficàcia dels tractaments disponibles. Tot i que la barrera protectora del cervell, anomenada barrera hematoencefàlica, limita la capacitat dels fàrmacs –molts amb bon potencial- d’arribar al seu objectiu, els vectors moleculars, coneguts com a llançadores peptídiques per la barrera hematoencefàlica -o BBB shuttles en anglès-, s’estan revelant com una eina prometedora per superar aquest obstacle.

En els darrers anys, els transportadors basats en pèptids –proteïnes petites-, estan acaparant l’atenció del camp pel baix cost de producció, la baixa resposta que sembla generen del sistema immune i per la seva alta versatilitat química enfront dels tradicionals anticossos o altres proteïnes més grans.

L’article de revisió presenta la barrera hematoencefàlica com una obstacle formidable però alhora com una gran oportunitat per l’administració de fàrmacs dins el cervell. Consta d’una introducció per introduir el concepte de pèptids-llançadora i presenten els més destacats, fent especial esment de dos pèptids que han arribat a entrar en assajos clínics.

Seguidament, expliquen tres exemples que il·lustren els principals avenços en relació als diversos tipus de càrregues que poden transportar, i alguns atributs fonamentals aconseguits per ser viables com a medicaments, com ara la resistència a proteases que els fa durables en sang. Els investigadors acaben descrivint les tendències actuals i els reptes que caldrà afrontar per aconseguir la pròxima generació de pèptids llançadora.

Article de referència:

Benjamí Oller-Salvia,  Macarena Sánchez-Navarro, Ernest Giralt and Meritxell Teixidó  

Blood–brain barrier shuttle peptides: an emerging paradigm for brain delivery

Chem. Soc. Rev (2016)