Vés al contingut

Descobreixen l'activitat d'una proteïna que atura la formació de tumors malignes en el càncer colorectal

Contact

Imatge
Press & Communications Section Head
Tel.+34 93 40 37255

L'estudi publicat a Nature mostra per primera vegada que l’activitat d’uns receptors de la família de proteïnes anomenades Eph anul·la la progressió de lesions benignes cap a tumors malignes en aquesta malaltia.

Un estudi sobre el desenvolupament del càncer colorectal mostra per primera vegada que l’activitat d’uns receptors de la família de proteïnes anomenades Eph, encarregades de controlar l’estructura de l’epiteli intestinal, anul·la la progressió de lesions benignes cap a tumors malignes en aquesta malaltia. Els resultats d’aquest estudi, dut a terme per investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i de l’Institut Holandès de Biologia del Desenvolupament (NIOB), s’han publicat en la revista científica Nature.

Només en el darrer any, més de mig milió de persones d’arreu del món van morir de càncer colorectal, convertint-se així en la segona causa de mort derivada del càncer. Aquesta malaltia s’inicia amb l’aparició de petits tumors a l’epiteli del còlon (pòlips adematosos) i es desenvolupa en diverses etapes progressant cap a la formació de tumors malignes, anomenats carcinomes. Codirigit per l’investigador principal del Laboratori de Càncer Colorrectal de l’IRB Barcelona, Eduard Batlle, i l’investigador principal del WNT signaling and Cancer Group del NIOB, Hans Clevers, l’estudi demostra que per tal que aquesta progressió succeeixi és necessari que el tumor aprengui a bloquejar la funció d’aquests receptors. La gran majoria de tumors colorectals malignes es componen per cèl·lules que són Eph negatives, indicant que la pèrdua d’aquest receptor suposa una avantatge pel creixement del tumor.

Més de mig milió de persones d’arreu del món van morir de càncer colorectal, convertint-se així en la segona causa de mort derivada del càncer

“Sabíem que l’expressió dels receptors Eph es manifesta en tumors intestinals benignes com a resultat de les mutacions del gen de la poliposi adenomatosa familiar, que són molt freqüents en el càncer de còlon”, comenta Batlle. A través de l’anàlisi d’ una mostra àmplia de tumors en diferents fases de l’evolució de la malaltia i l’ús de models animals de càncer colorectal, els investigadors han demostrat en aquest estudi que l’expressió dels receptors Eph s’ha de tornar a silenciar perquè les lesions inicials benignes esdevinguin malignes. “El mecanisme pel qual aquests receptors suprimeixen el càncer colorectal no es coneix. Nosaltres creiem que en presència d’aquests receptors els tumors colorectals estan fortament compartimentats i això bloqueja la seva expansió”.

Els resultats d’aquest estudi contradiuen a més treballs previs on se suggeria que els receptors Eph podrien ser dianes terapèutiques per al tractament d’aquest tipus de càncer perquè s’havia observat la seva sobreexpressió a les etapes inicials de la malaltia. Segons Batlle, “l’ús d’aquestes molècules com a dianes terapèutiques podria tenir conseqüències desastroses per als pacients amb càncer de colon en fases inicials i ser inútil en estadis més avançats. En aquest sentit, el nostre treball subratlla a més la necessitat d’avaluar amb molta cura potencials dianes terapèutiques que hagin estat identificades per estar sobreexpressades en mostres de càncer de colon en comparació amb teixit normal”.

En aquest estudi han participat també les investigadores Elena Sancho de l’IRB Barcelona i Núria Malats de l’Institut Municipal de Investigació Mèdica així com el grup dirigit per l’investigador Anthony Pawson del Samuel Lunnefeld Research Institute (Canadà).

IRB Barcelona

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) treballa per aconseguir una vida lliure de malalties. Desenvolupa una recerca multidisciplinària d’excel·lència per curar el càncer i altres malalties vinculades a l'envelliment. Treballa establint col·laboracions amb la indústria farmacèutica i els principals hospitals per fer arribar els resultats de la recerca a la societat a través de la transferència de tecnologia, i du a terme diferents iniciatives de divulgació científica per mantenir un diàleg obert amb la ciutadania. L’IRB Barcelona és un centre internacional que acull al voltant de 400 investigadors de més de 30 nacionalitats. Reconegut com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011, és un centre CERCA i membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).