El president Montilla visita l'IRB Barcelona

Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica
Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica
  • <p>Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica</p>
  • <p>Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica</p>
  • <p>Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica</p>
  • <p>Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica</p>
  • <p>Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica</p>
  • <p>Visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a l'Institut de Recerca Biomèdica</p>

Els directors Joan J. Guinovart i Joan Massagué presenten el MetCentre durant la visita oficial a l’institut del president de la Generalitat de Catalunya

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), dirigit per Joan J. Guinovart, ha anunciat avui la creació del MetCentre, una supra-estructura de recerca interdisciplinària per estudiar el problema concret de la metàstasi, sota la coordinació científica del director adjunt Joan Massagué. La metàstasi, propagació del càncer des del tumor inicial cap a altres òrgans, és responsable del 90% de les morts per càncer. L’anunci s’ha produït avui durant la visita del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, a les instal·lacions de l’IRB Barcelona, ubicades en el Parc Científic de Barcelona.

L’alta gamma d’experts i tecnologies que convergeixen a l’IRB Barcelona, en fan un viver adequat per abordar problemes complexos de càncer i metàstasi que transcendeixen les possibilitats de qualsevol grup de recerca individual. Pels directors de l’IRB Barcelona, el centre ha assolit la maduresa necessària per construir al voltant del Laboratori de Metàstasi, un programa transversal amb grups de recerca en química, biofísica i computació de l’institut que treballaran amb experts clínics d’altres centres de recerca de l’àrea de Barcelona. A més, l’IRB Barcelona ha incorporat i desenvolupat un conjunt de tecnologies i mètodes experimentals punters per l’anàlisi dels processos tumorals i de metàstasis. A això s’hi suma, la implicació i el suport de Joan Massagué, líder mundial en el camp de la recerca bàsica oncològica.

Els projectes integrals sobre metàstasis a punt per a ser executats pel MetCentre són Metàstasis del Càncer de Mama, recolzat per la Fundación BBVA, i tan aviat es concretin les inversions de la fi lantropia, engegarà Metàstasis del Càncer de Colon. En una primera fase, hi intervindran els investigadors Eduard Batlle, Elena Sancho, Roger Gomis, Modesto Orozco, Patrick Aloy, i Joan Massagué. Els membres de l’IRB Barcelona ja han iniciat col·laboracions amb l’Hospital Clínic-Idibaps, la Vall d’Hebron-VHIO i l’Hospital del Mar. A més, s’han establert acords estratègics amb el Barcelona Supercomputing Center, entitat que gestiona el SuperComputador MareNostrum.

El MetCentre és un projecte ambiciós que mereix la complicitat i el compromís públic, alhora que crea una oportunitat única per atraure donacions fi lantròpiques. Algunes línies i projectes de recerca de l’IRB Barcelona ja compten avui amb el suport de fundacions privades, entre les quals la Fundació BBVA i la Fundació Marcelino Botín, i organitzacions com l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

L’IRB Barcelona és un centre públic dedicat a la investigació biomèdica d’excel·lència bàsica i aplicada on convergeixen en un triangle únic, la biologia, la química i la biologia estructural i computacional, amb un focus especial en càncer. Avui, a l’IRB Barcelona hi treballen 430 persones provinents de 35 països i la recerca s’estructura al voltant de 28 grups d’investigació integrats en cinc programes de recerca complementaris. En els quatre anys de funcionament, s’hi han establert sis plataformes tecnològiques d’alt rendiment que donen suport a la recerca. L’institut fou creat per la Generalitat de Catalunya a l’Octubre del 2005 i té un pressupost operatiu de 25 milions d’euros pel 2009.

La recerca a l’IRB Barcelona

La recerca al’IRB Barcelona té un focus especial en càncer, però alhora s’hi desenvolupen projectes punters sobre malalties de gran incidència com la diabetis i l’obesitat, malalties neurodegeneratives i malalties infeccioses, i també estudis sobre patologies que es troben dins l’apartat de malalties rares.

Els científics de l’IRB Barcelona han dut a terme 138 projectes de recerca al 2008 i han publicat 159 articles científics en revistes d’impacte internacional. L’IRB Barcelona ha obtingut la coordinació de 3 projectes europeus a gran escala, participa en 6 projectes europeus més, i ha aconseguit un ajut del Consell Europeu de Recerca. Una de les missions de l’IRB Barcelona és generar riquesa i noves empreses de base tecnològica. L’institut ha creat la primera spin off, Omnia Molecular S.L., dedicada a trobar nous antibiòtics amb un protocol més eficient desenvolupat per l’investigador Lluis Ribas, i ha publicat el 2008, 13 sol·licituds de patents.

Formació de futurs líders científics

Una altra de les missions de l’IRB Barcelona és la formació de futurs líders científics en un entorn internacional, engrescador i competitiu. Avui, els laboratoris acullen 152 estudiants de doctorat provinents de 25 països diferents i 95 postdocs, el 40% dels quals són estrangers. L’IRB Barcelona és un dels quatre instituts espanyols que rep les prestigioses beques de “la Caixa” per a estudiants de doctorat, que atrauen els millors candidats d’arreu del món.

Gràcies a la implementació de la sèrie Barcelona Biomed, fi nançada per la Fundació BBVA, l’institut ha portat a Barcelona més de 1500 visitants científics internacionals per discutir els temes més candents en la recerca biomèdica mundial.

Un futur ambiciós

Amb l’ampliació del Parc Científic de Barcelona, l’IRB Barcelona té previst créixer fi ns a assolir el 2014, una massa crítica de 700 membres, 40 grups de recerca i 10 plataformes científiques. El creixement de l’institut ha de permetre assumir projectes de gran complexitat i ambició que requereixen disciplines i experteses complementàries i tecnologies punteres, com ara el programa MetCentre presentat avui.