Impuls a la internacionalització de l'IRB Barcelona


El Ministeri espanyol de Ciència, Innovació i Universitats, a través de l'Agència Estatal d'Investigació, ha atorgat a l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) 237.500 € per dur a terme el projecte "Impuls a la participació en l’H2020 i a la internacionalització de l'IRB Barcelona (IRBInterH), acció emmarcada en la convocatòria “Europa Redes y Gestores-Europa Centros Tecnológicos 2019” (“Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020”).

El projecte IRBInterH permetrà a l'IRB Barcelona impulsar-ne la internacionalització, un dels seus objectius estratègics. Així mateix, se’n potenciarà la participació en l’H2020, un dels pilars de l'estratègia d'internacionalització de centre.

L'Oficina de Projectes de l'IRB Barcelona es va crear fa 10 anys amb el propòsit d'apostar per l'excel·lència i la internacionalització de la recerca. Amb el finançament objecte d'aquest ajut, aquesta oficina busca, d'una banda, mantenir i consolidar el nombre de projectes individuals i, de l'altra, potenciar la participació de la institució en projectes col·laboratius i alhora augmentar el nombre de projectes coordinats.