Vés al contingut

L'spin-off de l'IRB Barcelona Inbiomotion valida el test, que ajudarà a reduir la mortalitat al càncer de mama

Images

Participants

Contact

Imatge
Press & Communications Section Head
Tel.+34 93 40 37255

Un estudi demostra que la selecció de pacients amb càncer de mama per a la teràpia adjuvant amb bifosfonats basada en el MAFTEST® d'nbiomotion redueix el risc de mort en comparació amb les directrius clíniques actuals.
Les anàlisis amb MAFTEST® dels assajos clínics NSABP-B34 i AZURE confirmen la utilitat del MAFTEST® per a la selecció de pacients amb càncer de mama en fase inicial que es beneficiarien del tractament adjuvant amb clodronat.

Redueix el risc de mort als 5 i 10 anys en un 26% i 23%, respectivament, i identifica gairebé el doble de pacients capaces de beneficiar-se de la intervenció que les seleccionades amb les guies clíniques actuals.

Les dades han estat publicades a Annals of Oncology.

Barcelona, 15 de juliol de 2022 - Inbiomotion SL, companyia biotecnològica que desenvolupa un biomarcador únic basat en un sol gen per al tractament adjuvant personalitzat de pacients amb càncer de mama en fase inicial en estadi primerenc (estadi I-III), ha anunciat avui els resultats comparatius de l'eficàcia del MAFTEST® en la selecció de pacients per al tractament adjuvant amb bifosfonats respecte a les directrius clíniques actuals. Els resultats es van presentar en el Simposi de Càncer de Mama ESMO 2022. 
Les dades mostren que l'estratificació de les pacients amb càncer de mama precoç segons l'estat del MAF va reduir el risc de mort i recaiguda en les pacients amb MAF negatiu en un 26% i un 24% respectivament, en comparació amb la reducció del 12% i el 15% del risc de mort o recaiguda observada amb l'estratificació segons l'estat menopàusic, recomanada per les actuals directrius clíniques de ESMO i ASCO. Les dades també indiquen que el tractament adjuvant amb bifosfonatos ha d'evitar-se en les pacients MAF positives, ja que el risc de mort i recaiguda augmenta un 16% i un 15% respectivament en aquestes pacients.
A més, l'estudi mostra que l'ús de l'estatus MAF per a la selecció de pacients amb càncer de mama en fase inicial per al tractament amb bifosfonats permet el tractament de pacients joves premenopàusiques, actualment excloses per les directrius clíniques existents.

"El biomarcador MAF permet un nou paradigma en la selecció de pacients per al tractament adjuvant amb bifosfonats del càncer de mama precoç que no sols identifica a les pacients que es beneficiaran del tractament (MAF negatives), sinó que també exclou a les pacients que podrien resultar perjudicades (MAF positives). Aquest nou criteri de selecció no sols redueix el risc de mort i recaiguda de les pacients seleccionades, sinó que també proporciona una nova opció de tractament per a les pacients joves que actualment estan excloses d'aquest tractament en la pràctica clínica actual", afirma el Dr. Robert Coleman, professor emèrit del Departament d'Oncologia i Metabolisme de la Universitat de Sheffield (el Regne Unit).

Actualment, el clodronat i altres bifosfonats no estan aprovats per les agències reguladores per al seu ús com a tractament adjuvant de l'àmplia població de pacients amb càncer de mama en fase inicial. No obstant això, es recomanen en les directrius clíniques de ASCO/CCO i ESMO per al tractament adjuvant del càncer de mama en pacients postmenopàusiques.

L'estudi mostra que la identificació de les pacients MAF-negatives per a la selecció del tractament adjuvant amb bifosfonats supera la selecció actual per l'estat de la menopausa i podria tractar a més pacients, en particular a les més joves, l'oportunitat de beneficiar-se dels bifosfonatos adjuvants, evitant al mateix temps un possible mal (o cap benefici), que utilitzant únicament l'estat de la menopausa com a criteri de selecció.

"Els nostres resultats indiquen que el tractament adjuvant amb clodronat té un gran benefici clínic si es restringeix a les pacients amb MAF negatiu", comenta el Prof. Alexander Paterson, investigador principal de l'assaig clínic NSABP-B34 i Professor Clínic Emèrit del Departament d'Oncologia de la Universitat de Calgary. "Les nostres dades proporcionen un criteri objectiu per a la selecció de pacients per al tractament adjuvant amb bifosfonats que supera la selecció actual basada en l'estat menopàusic".

"Aquest estudi confirma les nostres troballes anteriors i la utilitat clínica del MAFTEST® com a eina única per a la medicina de precisió en el càncer de mama en fase inicial. Cada any es diagnostiquen aproximadament 355.000 dones amb càncer de mama precoç a Europa, amb un risc de mort del 10% als 5 anys. Amb l'ús de MAFTEST®, aquestes morts podrien reduir-se en un 26%, la qual cosa es traduiria en 9.230 vides salvades", comenta Joël Jean-Mairet, president executiu del Consell d'Administració de Inbiomotion.

"Hem descobert i desenvolupat un nou biomarcador, l'amplificació del gen MAF, que si s'utilitza com a criteri de selecció per al tractament adjuvant amb bifosfonatos millora el resultat clínic de les pacients amb càncer de mama en comparació amb la pràctica clínica actual", afegeix el Prof. Roger Gomis, Professor ICREA a l'IRB Barcelona. "El MAF test és un biomarcador fàcil d'implementar en qualsevol laboratori de patologia clínica i hauria de ser considerat per a la caracterització rutinària dels tumors de càncer de mama".

Recentment, el MAFTEST® ha obtingut el marcatge de la CE com a dispositiu mèdic de diagnòstic in vitro amb finalitats pronòstics. Atès que el clodronato i altres bifosfonats no estan aprovats per les agències reguladores per al seu ús en el tractament adjuvant de pacients amb càncer de mama en fase inicial, el MAFTEST® d'Inbiomotion no compta amb autorització per ser utilitzat com a diagnòstic d'acompanyament com es descriu en l'esmentat estudi.


Articles de referència:
Impact of MAF selection of patients for adjuvant bisphosphonate therapy and comparison with current clinical guidance.

Robert Coleman, Roger R Gomis, Alexander H G Paterson.
Full text article: https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(22)00461-6/fulltext

MAF amplification and adjuvant clodronate outcomes in early-stage breast cancer in NSABP B-34 and potential impact on clinical practice. Alexander H G Paterson et al.
Full text article: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34377934/


Effect of MAF amplification on treatment outcomes with adjuvant zoledronic acid in early breast cancer: a secondary analysis of international, open-label, randomized, controlled, phase 3 AZURE (BIG 01/04) trial. Robert Coleman et al.
Full text article: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)3060…

Benefits and risks of adjuvant treatment with zoledronic acid in stage II/III breast cancer. 10 years follow-up of the AZURE randomized clinical trial (BIG 01/04). Robert Coleman et al.
Full text article: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30591866/


Sobre Inbiomotion:
Inbiomotion SL, fundada pel Prof. Dr. Roger Gomis en 2010, està desenvolupant un biomarcador únic basat en un sol gen per al tractament coadjuvant personalitzat de pacients amb càncer de mama en fase inicial. El biomarcador ha estat validat tècnica i analíticament. Els resultats de dos importants estudis, que utilitzen mostres arxivades dels assajos clínics de registre de AZURE i NSABP B34, indiquen el seu possible ús com un diagnòstic complementari amb una clara utilitat clínica. Inbiomotion és titular de més de 200 patents i sol·licituds de patent que abasten la seva prova patentada FISH MAFTEST® i l'ús de bifosfonats en el tractament adjuvant de pacients amb càncer de mama en fase inicial: www.inbiomotion.com

Sobre MAF:

El MAF (gen del fibrosarcoma aponeuròtic mesenquimal, un factor de transcripció de la família AP-1) s'expressa en els tumors primaris de càncer. Això s'associa a un augment de les metàstasis, especialment les òssies. El MAF controla transcripcionalmente gens com el PTHrP, que regulen els processos cel·lulars relacionats amb la metàstasi, com la supervivència, la iniciació, el recanvi metabòlic i, en particular, l'adhesió a les cèl·lules derivades de la medul·la òssia i la diferenciació dels osteoclasts. Aquestes observacions apunten al fet que el MAF té un paper jeràrquic essencial en la metàstasi.

IRB Barcelona

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) treballa per aconseguir una vida lliure de malalties. Desenvolupa una recerca multidisciplinària d’excel·lència per curar el càncer i altres malalties vinculades a l'envelliment. Treballa establint col·laboracions amb la indústria farmacèutica i els principals hospitals per fer arribar els resultats de la recerca a la societat a través de la transferència de tecnologia, i du a terme diferents iniciatives de divulgació científica per mantenir un diàleg obert amb la ciutadania. L’IRB Barcelona és un centre internacional que acull al voltant de 400 investigadors de més de 30 nacionalitats. Reconegut com a Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011, és un centre CERCA i membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).