Joan J. Guinovart: "Estic segur que algun científic català guanyarà el premi Nobel"

Joan J. Guinovart, director de l'IRB Barcelona. Imatge: ACES.
Joan J. Guinovart, director de l'IRB Barcelona. Imatge: ACES.

L'edició d'estiu de la revista de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES) inclou una entrevista al director de l'IRB Barcelona Joan J. Guinovart, en la qual repassen la seva trajectòria i la seva tasca al capdavant de l'Institut, amb especial atenció a la situació de la recerca a Catalunya. 

Durant l'entrevista, Joan J. Guinovart destaca la importància de la sensibilització envers la prevenció en salut: "Educar sobre la salut és un pas important per a la responsabilització i és un element que ha de formar part d'una medicina més preventiva".

A banda, parla de la possibilitat de tenir un premi Nobel català en l'àmbit científic: "Les coses no passen perquè sí. Pensar que hi podia haver un premi Nobel del nostre país als anys setanta i vuitanta era impossible: no teníem ni mentalitat ni sistema. Ara, estic segur que algun científic català guanyarà el premi Nobel".

Accedir a l'entrevista completa