"La biologia, una ciència de grisos"

Jordi Casanova, cap del Laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona
Jordi Casanova, cap del Laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona

Jordi Casanova de l'IRB Barcelona, ha escrit un article d'opinió a EMBO Reports.

L'autor destaca que els científics haurien de ser més conscients de les limitacions dels models i les categortizacions.

 

Jordi Casanova, cap del Laboratori de Desenvolupament i Morfogènesi a Drosophila de l'IRB Barcelona i professor del CSIC, ha publicat un article d'opinió a EMBO Reports titulat "Biology, a science of greys". L'autor exposa que els models i les categories són eines útils de recerca en biologia però que no necessàriament representen la realitat. Opina, l'autor, que per a comprendre millor la complexitat de la vida i evitar controvèrsies sense sentit, els científics haurien de ser més conscients de les seves limitacions.