La immunoteràpia, nova via contra el càncer de coll i cap

<p>Gonzalo Fernández-Miranda, Project Leader and associate researcher with the Translational Control of Cell Cycle and Differentiation Lab. Image: CaixaImpulse.</p>
Gonzalo Fernández-Miranda, líder del Projecte i investigador associat del laboratori de Control Traduccional del Cicle Cel·lular i Diferenciació. Imatge: CaixaImpulse.

El Plural ha dedicat un article sobre el projecte que està realitzant Gonzalo Fernández-Miranda, investigador associat de l'IRB Barcelona, el qual busca desenvolupar un millor tractament contra el càncer de cap i coll, utilitzant una aproximació immunoterapèutica, que s'ha vist validada amb proves de concepte a nivell genètic. És un projecte finançat per CaixaImpulse, un programa de la Fundació Bancària "la Caixa" i Caixa Capital Risc.

Enllaç a El Plural