L’IRB Barcelona en la lluita contra la COVID-19


Aquesta situació de pandèmia mundial suposa un repte majúscul per a la nostra societat a tots els nivells. En aquests moments d’incertesa, l’IRB Barcelona ha decidit posar a disposició de la ciutadania el que millor sap fer: recerca capdavantera.

Els esforços de l’IRB Barcelona es centren en dues línies. La primera, és la participació en el Programa Orfeu de detecció massiva mitjançant tests de PCR, impulsat per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb els centres de recerca CRG, IBEC i CNAG. 

La segona línia d’acció són els projectes de recerca que s’han impulsat arran de la pandèmia. Els diferents projectes de l’IRB Barcelona pretenen aportar solucions en la prevenció, la diagnosi i el tractament.

 

Alguns d’aquests projectes se centren en estudiar elements clau del virus i del procés d’infecció: l’estudi del material genètic del SARS-CoV-2 (i també d’altres tipus de coronavirus), els mecanismes que utilitza el virus per entrar a les nostres cèl·lules, així com la interacció amb el sistema immune. Tota la informació obtinguda amb aquests estudis moleculars serà de gran utilitat a l’hora de contribuir a dissenyar noves estratègies terapèutiques per combatre aquesta malaltia.

D’altra banda, mitjançant eines computacionals i d’intel·ligència artificial, podem analitzar el possible ús per lluitar contra la COVID-19 d’una gran base de dades de molècules amb potencial terapèutic o fins i tot de fàrmacs que ja estan aprovats per l’ús en humans i als quals se’ls podria donar un segon ús. En aquest darrer cas, com que aquests compostos ja haurien passat totes les regulacions necessàries, l’aplicació en pacients podria ser molt més ràpida.

Cal destacar que l’IRB Barcelona és un centre multidisciplinari, és a dir, combina àrees tan diverses com la biologia computacional, la química, la biologia molecular o l’ús de models animals. Aquesta multidisciplinarietat és l’essència de l’institut i l’ús d’aquestes eines complementàries, juntament amb una estreta xarxa de col·laboradors en l’àmbit clínic, ens permet tenir una visió global del problema i, per tant, de la solució.

La recerca fonamental és ara (i sempre) imprescindible per tal d’avançar en el coneixement i que aquest es pugui traslladar a la societat. Per aquesta pandèmia i, sobretot, per estar preparats per a les que puguin venir en el futur. La recerca és un valor segur però per les seves característics els seus resultats només es veuen a llarg termini.

Des dels seus inicis, l’IRB Barcelona ha estat al costat dels grans reptes de la societat per tal d’investigar aquelles necessitats mèdiques no resoltes, i en el moment actual aquest compromís s’ha fet més palès que mai. Perquè el nostre lema segueix vigent: “la medicina del futur comença aquí”.