Marc Claret: "Aquest descobriment pot tenir una implicació en malalties com la diabetis"

Imatge de microscopia de fluorescència del nucli arcuat de l'hipotàlem on s'aprecien, en color verd, les neurones POMC (Imatge: Alicia G Gómez-Valadés).
Imatge de microscopia de fluorescència del nucli arcuat de l'hipotàlem on s'aprecien, en color verd, les neurones POMC (Imatge: Alicia G Gómez-Valadés).

Radio 5 (RNE) entrevista a Marc Claret, cap del Grup de Control Neuronal del Metabolisme de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer (IDIPABS), en motiu del seu recent estudi sobre la connexió entre l'hipotàlem i el pàncrees.

Publicat a Cell Metabolism, aquest treball està codirigit per Antonio Zorzano, cap del Laboratori de Mitocondri i Malalties Metabòliques Complexes de l'IRB Barcelona, i Marc Claret.

L’estudi revela la connexió entre les neurones POMC de l’hipotàlem i l'alliberament d'insulina per part del pàncrees, i descriu nous mecanismes moleculars implicats en aquesta connexió, contribuint a comprendre amb més detall la diabetis. "Aquest descobriment pot tenir una implicació en malalties com la diabetis", destaca Marc Claret.

Accedeix a l'entrevista completa