Neix un projecte europeu que desenvoluparà una innovadora estratègia terapèutica contra l’epilèpsia

El projecte té una durada de tres anys amb un pressupost de 3,5 Md'€, i està cofinançat per la Unió Europea dins el programa Horitzó 2020 (Font: ECMED)
El projecte té una durada de tres anys amb un pressupost de 3,5 Md'€, i està cofinançat per la Unió Europea dins el programa Horitzó 2020 (Font: ECMED)
  • <p>The project has a duration of three years and a budget of € 3.5 million, and is co-funded by the European Union within the Horizon 2020 (Source: ECMED)</p>
  • <p>Teresa Tarragó is co-founder of IProteos, an IRB Barcelona spinf-off (D. Portales)</p>

L'objectiu del projecte europeu «ECMED» (acrònim de The Extracellular Matrix in Epileptogenesi)  és dissenyar, validar i dur a la pràctica clínica noves estratègies terapèutiques per avançar en el desenvolupament d'un abordatge diagnòstic i tractament per a l’epilèpsia totalment innovadors.

El projecte té una durada de tres anys i un pressupost de 3,5 M€, cofinançat per la Unió Europea, dins del programa Horitzó 2020, amb una beca Marie Sklodowska-Curie.

La biotecnològica Iproteos –una spin-off de l’IRB Barcelona i la Universitat de Barcelona, amb seu al Parc Científic de Barcelona– és l’únic partner espanyol del consorci. 

ECMED es desenvoluparà mitjançant un consorci públic-privat, format per 9 entitats públiques i 2 empreses biotecnològiques de diversos països europeus amb recursos i capacitats complementàries, que combinen el coneixement acadèmic, la investigació  bàsica, la recerca aplicada, la pràctica clínica i la biotecnologia. 

El consorci, liderat per la University College London (Reino Unido), està integrat per la Fondazione Instituto Italiano di Tecnologia (Itàlia); el Deutsches Zentrum fuer neurodegenerative erkrankungen ev (Alemanya); el ITA-Suomen Yliopisto (Finlàndia); el Leibniz-Institut fuer Neurobiologie (Alemanya); l’Instytut Biologii Doswiadczalnej Im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk (Polònia); la Universiteit Antwerpen (Bèlgica); l’Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam (Holanda), la Unversité d'Aix Marseille (França) i l’empreses Iproteos (Espanya) i Vect-Horus (França).

El tractament de l'epilèpsia ha estat convencionalment simptomàtic: els fàrmacs antiepilèptics tracten els símptomes (les convulsions), però no la causa subjacent de la malaltia, i conseqüentment, seria més apropiat denominar-los ‘medicaments anticonvulsius’. Hi ha, per tant, una gran necessitat no coberta de descobrir tractaments que modifiquin la malaltia, especialment en les epilèpsies resistents als medicaments.

Els abordatges convencionals per a l'estudi de la malaltia s'han centrat als neurotransmisors, canals i receptors, i les modificacions que aquests poden experimentar durant el desenvolupament de l'epilèpsia (epileptogènesi). Però, cada vegada existeix més evidència que les proteïnes de la matriu extracel·lular (ECM) exerceixen un paper fonamental en el desenvolupament neuronal i en la regeneració, en la plasticitat sinàptica, en l’excitabilitat neuronal i en l'activitat de la xarxa neural, factors fonamentals en la patogènesis de l'epilèpsia.

El consorci ECMED té com a objectiu cobrir aquest buit mitjançant el desenvolupament d’un tractament i abordatge diagnòstics per a l’epilèpsia completament innovadors basats en l’estudi de la matriu extracel·lular, que va més enllà de l'estat actual de la tècnica en la recerca experimental i traslacional de l'epilèpsia. Aquesta estratègia es fonamenta en diversos avanços importants en els mecanismes de senyalització molecular que suggereixen un paper actiu de la matriu extracel·lular en la regulació de la neuroplasticitat i de l'activitat de l'entramat neuronal.

El consorci es fonamenta en la considerable i multidisciplinària experiència dels seus membres en una àmplia gamma d'àrees de recerca que inclouen la neuroimatge, electrofisiologia, histopatologia, neurociència molecular i farmacologia. Molts dels descobriments fonamentals sobre la funció de la matriu extracel·lular en la senyalització i la xarxa neuronal s'han produït a través d'estudis duts a terme als laboratoris dels partners d’aquest consorci.

El projecte ECMED té com a objectiu aprofitar aquesta experiència i fer realitat el potencial traslacional d'aquestes troballes crucials en l'estudi de l'epilèpsia.

De la recerca bàsica a la pràctica clínica

La translació de la recerca bàsica a la pràctica clínica serà l’eix fonamental que articularà la col·laboració entre los membres del consorci. Els descobriments dels socis dels centres acadèmics i de recerca  seran comunicats directament als socis industrials amb la finalitat de desenvolupar noves teràpies, que després podran ser testades en pacients pels primers. Aquesta forta interacció bidireccional oferirà una xarxa de formació única que aportarà grans avantatges.

“L’aportació d’Iproteos al projecte representarà una oportunitat excel·lent per avançar en la prova d'eficàcia del nostre nou fàrmac per al tractament de l'epilèpsia, dins d'un marc de col·laboració d'un nivell excepcional format pels principals grups de recerca europeus al camp de l'epilèpsia ”– afirma la investigadora de l'IRB Barcelona, Teresa Tarragó, CEO i cofundadora d’Iproteos.

El consorci també crearà un programa de formació i investigació per a joves investigadors que disposaran de la informació no només procedent de la recerca bàsica i de l’experiència dels metges, sinó també de l'aportada pels mateixos pacients, les seves famílies i les organitzacions benèfiques dedicades a l'epilèpsia.

L'epilèpsia és una de les malalties greus més comunes del sistema neurològic, i també una de les més generalitzades, ja que afecta a persones de totes les edats i classes socials. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que almenys 50 milions de persones arreu del món (6 milions de persones a Europa) la pateixen. La malaltia té conseqüències molt negatives, no només per a l'individu sinó també per a la societat; l’any 2010 el cost total estimat de l'epilèpsia a Europa va ser de 13,8 bilions d'euros.