Nou Premi ICREA Acadèmia al Group Leader de l'IRB Barcelona Antonio Zorzano

Professor Antonio Zorzano is an expert in diabetes and obesity.
Professor Antonio Zorzano is an expert in diabetes and obesity.

El Programa Acadèmia que gestiona ICREA té per objectiu fomentar l'excel·lència investigadora entre els professors de les universitats públiques de Catalunya.

Antonio Zorzano, Cap de Grup de laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de l'IRB Barcelona, ha estat distingit amb el Premi ICREA Acadèmia  2020, que atorga la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA). Aquesta és la segona ocasió en què Zorzano és reconegut amb aquesta distinció, després d'haver-la rebut per primera vegada l'any 2014.

El Programa ICREA Acadèmia es va posar en marxa el 2008 amb l'objectiu de contribuir a la intensificació de la recerca que realitzen els professors universitaris que es troben en una fase plenament activa i expansiva de la seva carrera investigadora. Els guanyadors de el Premi ICREA Acadèmia, tots ells professors d'universitats públiques de Catalunya, reben una important beca d'investigació per un període de cinc anys.

Antonio Zorzano, catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona i Group Leader de l'IRB Barcelona, encapçala un dels grups de recerca més actius d'Europa que treballa en les bases moleculars de la resistència a la insulina i la diabetis tipus 2. Ha supervisat 35 tesis doctorals i ha coordinat consorcis internacionals finançats per diferents agències europees. És co-inventor de 21 patents i ha publicat més de 270 articles científics (amb més de 20,400 cites), amb descobriments clau publicats en revistes líders i un índex h de 71 (Google Scholar). Ha estat fundador d'empreses biotecnològiques a Espanya i Regne Unit.

Un dels objectius principals del seu laboratori és entendre la biologia de les proteïnes de la dinàmica mitocondrial, les vies de la mitofàgia i el paper relatiu d’aquests components mitocondrials en el desencadenament de la inflamació. També està interessat en la manipulació d’aquestes vies per al tractament de l’esteatohepatitis no alcohòlica (NASH) i de la diabetis tipus 2 (T2D).

Els Premis ICREA Acadèmia s'atorguen per un període de cinc anys i en reconeixement a la trajectòria científica dels professors universitaris. Els premiats reben 40.000 a l'any durant aquest període per recolzar les seves línies d'investigació. Des de 2011, poden optar a aquest premi els professors universitaris sènior que realitzin la seva investigació en centres pertanyents a la Generalitat de Catalunya. Els professors d'ICREA Acadèmia disminueixen la seva dedicació a les activitats docents per a concentrar-se en la investigació.

Dels 28 Líders de Grup actualment a l'IRB Barcelona, 15 són professors d'Investigació ICREA i 3 han estat guardonats amb la distinció ICREA Acadèmia. Fundació pertanyent a la Generalitat de Catalunya, ICREA neix per captar, atreure i retenir talent científic en els centres CERCA ia les universitats de Catalunya. El reconeixement ICREA és un segell de qualitat i excel·lència.