Tres grups de l'IRB Barcelona participaran en dos projectes Consolider d'excel·lència científica


Els científics Ferran Azorín, Miquel Coll i Cayetano González lideraran una part dels projectes

Tres grups de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) formaran part de dos projectes Consolider, segons els resultats provisionals publicats pel Ministeri d’Educació i Ciència. Dels 17 projectes aprovats (tres a l’àrea de biomedicina i biologia molecular), els dos en què els grups de l’IRB Barcelona participaran són: “Epigenètica: mecanismes i malaltia”, i “Centrosoma_3D: cap a la comprensió estructural i funcional”. Consolider-Ingenio 2010 és una línia estratègica llançada pel MEC per aconseguir l’excel·lència investigadora augmentant la cooperació entre investigadors i formant grans grups de recerca. El finançament de cadascun d’aquests projectes s’apropa als 5 milions d’euros distribuïts en 5 anys.

Epigenètica: mecanismes i malaltia

Ferran Azorín, investigador principal del grup “Estructura i funció de la cromatina” serà un dels 9 líders científics del programa “Epigenètica: mecanismes i malaltia”. L’epigenètica es refereix als canvis reversibles d’ADN que fa que uns gens s’expressin i d’altres no, depenent de condicions exteriors.

L’àrea de l’epigenètica i la cromatina constitueix un camp d’investigació d’interès creixent. Això es degut, fonamentalment, a la implicació de les alteracions epigenètiques en les malalties humanes. La majoria dels mecanismes epigenètics coneguts fins ara impliquen la modificació dels components majoritaris de la cromatina, és a dir, l’ADN i les histones. Les pertorbacions d’aquests mecanismes epigenètics estan en la base de múltiples patologies humanes i, en especial, del càncer. El grup del doctor Azorín analitzarà diversos aspectes relacionats amb les histones i la seva funció en relació a l’organització estructural de la cromatina.

Centrosoma_3D: cap a la comprensió estructural i funcional

Per la seva banda, Miquel Coll, investigador principal del grup d’anàlisi estructural de proteïnes, àcids nucleics i complexos i Cayetano González, investigador principal del laboratori de biologia cel·lular, formaran part de la xarxa “CENTROSOMA_3D: cap a la comprensió estructural i funcional”. El centrosoma és un orgànul cel·lular clau i és part activa en un variat grup de processos i funcions, com la regulació de la forma i la mobilitat de les cèl·lules, o el control de la progressió del cicle cel·lular.

El projecte està format per 10 grups multidisciplinars, experts en Biologia Cel·lular -entre els que es troba Cayetano González-, Biologia Estructural –on treballarà el grup de Miquel Coll- i Bioinformàtica. L’ambiciós objectiu de la xarxa és definir les bases estructurals de la funció biològica del centrosoma. D'aquesta manera es pretén  aconseguir una major comprensió de la funció d’aquest orgànul i la relació que té amb patologies humanes, entre les que s’inclouen malalties neurodegeneratives, com ara Parkinson i Huntington, defectes en el desenvolupament originats per una migració neuronal deteriorada, paraplegia espàstica hereditària, síndrome de Bardet-Biedl, desenvolupament de ronyons cístics, simetria dreta-esquerra pertorbada i, especialment, el càncer.