Un estudi amb Drosophila ajuda a comprendre el comportament metastàtic dels tumors humans

Epiteli de Drosophila sotmès a inestabilitat cromosòmica (CIN): les cèl·lules comencen a envair els teixits veïns. En magenta, nuclis de l'epiteli i, en verd, membranes de les cèl·lules sotmeses a CIN (L Barrio, IRB Barcelona)
Epiteli de Drosophila sotmès a inestabilitat cromosòmica (CIN): les cèl·lules comencen a envair els teixits veïns. En magenta, nuclis de l'epiteli i, en verd, membranes de les cèl·lules sotmeses a CIN (L Barrio, IRB Barcelona)

La major part dels tumors sòlids amb capacitat metastàtica té un alt grau d'inestabilitat cromosòmica.

Un estudi, publicat a Developmental Cell, demostra que la inestabilitat cromosòmica promou, per si mateixa, un comportament invasiu.

Els investigadors identifiquen l’oncogèn Fos i el supressor de tumors Capicua com a elements imprescindibles.

Es sabut que les cèl·lules tumorals metastàtiques es caracteritzen per tenir un alt grau d'inestabilitat cromosòmica, és a dir, un canvi constant en el nombre i l'estructura dels cromosomes que contenen. Malgrat aquesta observació, es desconeix si la inestabilitat cromosòmica contribueix d'alguna forma a la metàstasi. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) utilitza com a model Drosophila melanogaster per demostrar que la inestabilitat cromosòmica és capaç per si sola d'induir un comportament invasiu en cèl·lules epitelials i identificar els mecanismes moleculars subjacents.

Per a l'estudi, l'equip liderat per l'investigador ICREA Marco Milán, va generar un model propi d'inestabilitat cromosòmica en la mosca del vinagre. "Les cèl·lules van començar a envair teixits adjacents de manera activa", explica Marco Milán, cap del laboratori de Desenvolupament i Control de Creixement de l'IRB Barcelona i líder de l'estudi.

L'objectiu era estudiar si la inestabilitat cromosòmica era capaç de promoure per si sola un comportament invasiu en cèl·lules epitelials. Els resultats publicats a Developmental Cell indiquen que així és, i han detallat una sèrie de mecanismes moleculars i cel·lulars que afavoreixen la migració cel·lular i colonització d'altres teixits.

En particular, els investigadors han demostrat que les cèl·lules invasives utilitzen el citoesquelet d'actina i activen les vies de senyalització ERK i JNK per induir un programa transcripcional pro-invasiu dirigit pel oncogen Fos i el supressor de tumors Capicua.

"Aquests resultats són rellevants en càncer perquè destaquen la relació causal entre genomes aneuploides i invasió cel·lular i identifiquen els actors moleculars implicats en el procés", diuen Najate Benhra i Lara Barrio, primeres autores del treball i investigadores postdoctorals a l'IRB Barcelona. Milán afegeix que "els nostres resultats contribueixen al coneixement de com la inestabilitat cromosòmica afecta l'habilitat metastàtica dels tumors humans sòlids i proporcionen dianes moleculars per al desenvolupament de futures teràpies".

Aquesta investigació ha estat possible amb l'ajuda del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Article de referència:

Najate Benhra, Lara Barrio, Mariana Muzzopappa, and Marco Milán

Chromosomal instability induces cellular invasion in epithelial tissues

Developmental Cell (2018) doi: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2018.08.021

 

Més informació sobre la recerca de Marco Milán. Meet Our Scientists video "Marco Milán: “Our relative the fly” (la nostra germana, la mosca)