Un estudi amb Drosophila ajuda a comprendre el comportament metastàtic dels tumors humans

Epiteli de Drosophila sotmès a inestabilitat cromosòmica (CIN): les cèl·lules comencen a envair els teixits veïns. En magenta, nuclis de l'epiteli i, en verd, membranes de les cèl·lules sotmeses a CIN (L Barrio, IRB Barcelona)
Epiteli de Drosophila sotmès a inestabilitat cromosòmica (CIN): les cèl·lules comencen a envair els teixits veïns. En magenta, nuclis de l'epiteli i, en verd, membranes de les cèl·lules sotmeses a CIN (L Barrio, IRB Barcelona)

La major part dels tumors sòlids amb capacitat metastàtica té un alt grau d'inestabilitat cromosòmica.

Un estudi, publicat a Developmental Cell, demostra que la inestabilitat cromosòmica promou, per si mateixa, un comportament invasiu.

Els investigadors identifiquen l’oncogèn Fos i el supressor de tumors Capicua com a elements imprescindibles.

Es sabut que les cèl·lules tumorals metastàtiques es caracteritzen per tenir un alt grau d'inestabilitat cromosòmica, és a dir, un canvi constant en el nombre i l'estructura dels cromosomes que contenen. Malgrat aquesta observació, es desconeix si la inestabilitat cromosòmica contribueix d'alguna forma a la metàstasi. Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) utilitza com a model Drosophila melanogaster per demostrar que la inestabilitat cromosòmica és capaç per si sola d'induir un comportament invasiu en cèl·lules epitelials i identificar els mecanismes moleculars subjacents.

Per a l'estudi, l'equip liderat per l'investigador ICREA Marco Milán, va generar un model propi d'inestabilitat cromosòmica en la mosca del vinagre. "Les cèl·lules van començar a envair teixits adjacents de manera activa", explica Marco Milán, cap del laboratori de Desenvolupament i Control de Creixement de l'IRB Barcelona i líder de l'estudi.

L'objectiu era estudiar si la inestabilitat cromosòmica era capaç de promoure per si sola un comportament invasiu en cèl·lules epitelials. Els resultats publicats a Developmental Cell indiquen que així és, i han detallat una sèrie de mecanismes moleculars i cel·lulars que afavoreixen la migració cel·lular i colonització d'altres teixits.

En particular, els investigadors han demostrat que les cèl·lules invasives utilitzen el citoesquelet d'actina i activen les vies de senyalització ERK i JNK per induir un programa transcripcional pro-invasiu dirigit pel oncogen Fos i el supressor de tumors Capicua.

"Aquests resultats són rellevants en càncer perquè destaquen la relació causal entre genomes aneuploides i invasió cel·lular i identifiquen els actors moleculars implicats en el procés", diuen Najate Benhra i Lara Barrio, primeres autores del treball i investigadores postdoctorals a l'IRB Barcelona. Milán afegeix que "els nostres resultats contribueixen al coneixement de com la inestabilitat cromosòmica afecta l'habilitat metastàtica dels tumors humans sòlids i proporcionen dianes moleculars per al desenvolupament de futures teràpies".

Aquesta investigació ha estat possible amb l'ajuda del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

Article de referència:

Najate Benhra, Lara Barrio, Mariana Muzzopappa, and Marco Milán

Chromosomal instability induces cellular invasion in epithelial tissues

Developmental Cell (2018) doi: https://doi.org/10.1016/j.devcel.2018.08.021

Coneix el nostre Repte Metàstasi per sumar tota la societat en la recerca contra la metàstasi.

 

Més informació sobre la recerca de Marco Milán. Meet Our Scientists video "Marco Milán: “Our relative the fly” (la nostra germana, la mosca)