Vés al contingut

Un estudi apunta que la proteïna essencial SLIMP exerceix un paper de coordinació entre la producció de proteïnes i d’ADN dintre dels mitocondris

Científiques
22 ag. 19

Images

Participants

Imatge
Postdoctoral Fellow
Tel.+34 93 40 31197
Imatge
Stracker
Group Leader
Tel.+34 93 40 31183

Contact

Imatge
Communication Officer
Tel.+34 93 40 37255

L’equip d’investigació liderat pel científic ICREA del IRB Barcelona, Lluís Ribas, publica a Cell Reportel seu treball on es descriu una xarxa funcional que coordina la síntesi de proteïnes amb la replicació de l’ADN a mitocondris animals.

Aquests resultats contribuiran a la comprensió dels mecanismes implicats en la desregulació mitocondrial, associada a patologies com MELAS o MERRF, i poden contribuir a trobar nous enfocs terapèutics.

Un estudi liderat per l’investigador investigador Lluís Ribas del laboratori de Traducció Genètica de l’Institut d’Investigació Biomèdica (IRB Barcelona), i publicat a CELL Reportsavança en la comprensió del paper que du a terme la proteïna essencial SLIMP en la coordinació de la síntesi de la massa mitocondrial. 

En particular, el treball, que ha comptat amb la col·laboració dels investigadors de l’IRB Barcelona i de l’IBMB-CSIC Travis Stracker Maria Solà-Vilarubias, descriu una xarxa funcional que combina la síntesi de proteïnes amb la replicació de l’ADN en mitocondris animals. Fins ara, l’existència de xarxes reguladores dintre dels mitocondris era desconeguda.  

Ribas, investigador ICREA de l’IRB Barcelona, explica que “des de que al 2010 vam descobrir una proteïna mitocondrial essencial anomenada SLIMP, hem estat investigant les seves funcions. Aquests resultats són un pas més per ajudar-nos a revelar mecanismes de regulació mitocondrial importants pel metabolisme cel·lular i la regulació del creixement. Moltes malalties humanes són causades per o causen elles mateixes desregulació mitocondrial, i comprendre els mecanismes involucrats ajudarà a trobar nous enfocs terapèutics”. 

La investigació mostra que una duplicació del gen que codifica la seril-ARNt sintetasa mitocondrial (SerRS2) va generar en artròpodes una proteïna paràloga (SLIMP) que forma un complex heterodirèmic amb un monòmer de SerRS2, generant una nova variant de la seril-ARNt sintetasa que és essencial per a la síntesi de proteïnes i la respiració mitocondrial.  

A més, el treball revela que SLIMP interactua simultàniament amb la proteasa mitocondrial LON, estimulant així la degradació de la proteïna d’unió a l’ADN TFAM (acrònim anglès de Mitochondrial Transcription Factor A), prevenint l’acumulació d’ADN mitocondrial. Per tant, la síntesi de proteïnes al mitocondri s’acobla directament als nivells d’ADN mitocondrial mitjançant una xarxa basada en una modificació estructural profunda d’un ARS animal. 

 

Article de referència: 

Daria Picchioni, Albert Antolin-Fontes, Noelia Camacho, Claus Schmitz, Alba Pons-Pons, Marta Rodríguez-Escribà, Antigoni Machallekidou, Merve Nur Guler, Panagiota Siatra,Maria Carretero-Junquera,Alba Serrano, Stacy L. Hovde, Philip A. Knobel,Eva M. Novoa, Maria Solà-Vilarrubias, Laurie S. Kaguni, Travis H. Stracker, and Lluís Ribas de Pouplana. 

Mitochondrial Protein Synthesis and mtDNA Levels Coordinated through an Aminoacyl-tRNA Synthetase Subunit 

Cell Reports (2019) DOI: 10.1016/j.celrep.2019.03.022

 

 

About IRB Barcelona

Creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, l'IRB Barcelona és Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011. L’objectiu de l’IRB Barcelona és fer recerca d'excel·lència en biomedicina i millorar la qualitat de vida de les persones i, en paral·lel, potenciar la formació de talent, la transferència tecnològica i la comunicació social de la ciència. Els 27 laboratoris i vuit plataformes tecnològiques treballen per respondre a preguntes bàsiques en biologia i orientades a malalties com ara el càncer, la metàstasi, l’Alzheimer, la diabetis i malalties rares. És un centre internacional que acull al voltants de 400 treballadors de més de 30 nacionalitats. Està ubicat en el Parc Científic de Barcelona. L’IRB Barcelona és un centre CERCA i és membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).