CALIPER, per la igualtat de gènere.

Compromesos amb la Societat
/Responsabilitat social

Com a part del seu compromís per fomentar polítiques d'igualtat de gènere, l'IRB Barcelona participa en el projecte CALIPER, finançat per la UE, per desenvolupar un Pla d'igualtat de gènere i implementar la integració de la perspectiva de gènere com a estratègia de desenvolupament a l’organització.

CALIPER té com a objectiu promoure una metodologia universal que doni suport permanent a la igualtat de gènere per evitar aquest tipus de discriminació en les institucions científiques.

La Unió Europea (UE) atorga cada vegada més importància a la promoció de programes que abordin la desigualtat de gènere en tots els nivells de la societat, incloses les institucions científiques i d’investigació. Compromès amb aquesta causa, l'IRB Barcelona s'ha unit al projecte CALIPER, finançat per la UE, que té per objectiu donar suport a la transformació de les institucions de recerca en entitats amb més igualtat de gènere mitjançant l'augment del nombre de dones investigadores en STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, per les sigles en anglès), millorant d’aquesta manera les seves perspectives professionals i afegint una dimensió de gènere a la recerca. 

L'objectiu de CALIPER és dissenyar una metodologia universal que doni suport a la igualtat de gènere de forma permanent i que eviti la discriminació de gènere en les institucions científiques. CALIPER està format per un consorci que engloba set institucions de recerca i dues organitzacions de finançament d'investigació. Les parts associades involucrades en el projecte tenen un objectiu comú: implementar un Pla d'Igualtat de Gènere que abasti una extensa àrea de la UE (sud dels Balcans, Europa central i països bàltics). El consorci també compta amb dos PIME, que s'encarreguen de la coordinació i gestió científica de el projecte, i una associació professional, la funció de la qual és difondre els resultats del projecte. Amb un pressupost de 2.896.475 euros per a 4 anys, CALIPER va començar al gener de 2020 amb una reunió de llançament celebrada a Salònica (Grècia).

 

Transformació a nivell d’organització mitjançant la perspectiva de gènere

A través de la participació en el projecte CALIPER, l'objectiu principal de l'IRB Barcelona és aconseguir la integració de la perspectiva de gènere a través d'un Pla d'Igualtat de Gènere, que es desenvoluparà i implementarà al llarg de tot el projecte. La participació de l'IRB Barcelona a CALIPER donarà suport al seu propi entorn institucional i a la transformació en les perspectives de gènere al 'fomentar la responsabilitat i enfortir el compromís dels actors clau de la institució en tots els nivells (Recursos Humans, Comitè d'Igualtat i Diversitat, llocs de Direcció i Gerència, Investigadors/es i Administració).

A més, l'IRB Barcelona té com a finalitat compartir i transferir el coneixement i l'experiència adquirits durant el projecte amb altres parts interessades a nivell local i nacional, tant del sector biomèdic públic com del privat, així com amb associacions específiques que estan compromeses amb la igualtat de gènere en STEM a Espanya.

Totes les activitats de CALIPER que es duguin a terme a l'Institut seran coordinades per un equip central* i implementades i recolzades per un Grup de Treball de el Pla d'Igualtat de Gènere**. En les primeres etapes de el projecte, aquest equip ha començat a realitzar avaluacions internes i externes que impliquen diferents grups de personal i que inclouen funcions de gestió i realització d'entrevistes i enquestes. Aquestes activitats es duran a terme en el decurs de diversos mesos.

Tot i que la crisi sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19 ha provocat un retard en l'inici de les activitats més rellevants de el projecte, l'equip de CALIPER de l'IRB Barcelona està entusiasmat amb la possibilitat d'iniciar el seu treball el més aviat possible. Mentrestant, l'IRB Barcelona continua aplanant el camí per a la implementació de procediments i polítiques d'igualtat i diversitat de gènere a través del seu Comitè d'Igualtat i Diversitat, com s’explica en aquesta entrevista que es va realitzar fa poc a una de les seves integrants.

L'IRB Barcelona espera que l'experiència en Igualtat de Gènere i Igualtat i Diversitat obtinguda a través de CALIPER serveixi en gran mesura per a la seva estratègia d'empoderament, tant de la seva comunitat com de la institució en el seu conjunt.

 

 * Maribel Labrid, Neus Prats, Sònia Saborit, Maria Macías, Martina Gasull.

** Susanna Bodoy, Guiomar Solanas, Toni Riera, Anna Vilches, Adrià Nicolàs, Marta Port, Tiago Oliveira Botelho, Natàlia Marrugat, Sara Martorell, Nahia Barberia, Margarida Corominas.

Gràcies!

Volem agrair a totes les persones i organitzacions que han contribuït a fer possible el nostre propòsit: aportar avenços biomèdics a la societat i així, millorar la qualitat de vida de les persones.

donar

subscriu-te

Foto de fons: Cèl·lules mare de càncer de pell per estudiar processos biològics relacionats amb diferents tipus de càncer i metàstasi. Lorenzo Rinaldi, Alumni.