Vés al contingut

Divisió cel·lular: una decisió d'última hora

Científiques
10 des. 15

Images

Participants

Contact

Imatge
Communication Officer
Tel.+34 93 40 37255

Comentari de Cayetano González a Nature News & Views

El professor Cayetano González opina a Nature News&Views sobre l'article d'E. Derivery, de la Universitat de Ginebra, en un cas especial de divisió cel·lular assimètrica a Drosophila. Aquest tipus de divisions, on les dues cèl·lules resultants reben complements diferents de "factors de destí" (fate factors), són vitals per al desenvolupament d'organismes pluricel·lulars, com la mosca del vinagre. No obstant, aquestes divisions cel·lulars són difícils d'analitzar degut a les limitacions tècniques i biologiques inherents.

A l'article original, publicat al mateix número de Nature, els autors descriuen el mecanisme mitjançant el qual unes vesícules anomenades endosomes Sara es reparteixen de manera assimètrica quan es produeix una divisió de cèl·lules SOP (Sensory Organ Precursor, precursor de l'òrgan sensorial). El professor González ha destacat la manera creativa amb la que els autors originals han resolt les dificultats tècniques d'analitzar i observar aquestes divisions: utilitzant un anell contràctil, van aconseguir un marc de referència amb el qual comparar tots els enregistraments de divisions cel·lulars. A més, al text també hi especula sobre la possibilitat de trobar el mateix mecanisme en altres espècies, inclosos els mamífers.

Cayetano González, líder del grup del Laboratori de Divisió Cel·lular, és professor ICREA i receptor d'un projecte ERC Advanced Grant. És un expert mundial en divisió assimètrica de cèl·lules mare i les seves línies d'investigació inclouen proteïnes trampa, assemblatge del fus mitòtic in vivo, anàlisi molecular de centrosomes i modelització de càncer a Drosophila.

News & Views reference:
A last-minute decision
Cayetano Gonzalez
Nature (10 December 2015):doi:10.1038/528196a

About IRB Barcelona

Creat el 2005 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona, l'IRB Barcelona és Centre d'Excel·lència Severo Ochoa des de 2011. L’objectiu de l’IRB Barcelona és fer recerca d'excel·lència en biomedicina i millorar la qualitat de vida de les persones i, en paral·lel, potenciar la formació de talent, la transferència tecnològica i la comunicació social de la ciència. Els 27 laboratoris i vuit plataformes tecnològiques treballen per respondre a preguntes bàsiques en biologia i orientades a malalties com ara el càncer, la metàstasi, l’Alzheimer, la diabetis i malalties rares. És un centre internacional que acull al voltants de 400 treballadors de més de 30 nacionalitats. Està ubicat en el Parc Científic de Barcelona. L’IRB Barcelona és un centre CERCA i és membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).